Als Jezus twaalf discipelen roept is dat een symbolisch getal dat de twaalf stammen van Israël in herinnering roept. Heel Gods volk wordt aangesproken. Het gaat dus niet alleen om die twaalf mannen. Het gaat in hen om alle mensen. Hoewel Israël nooit een sterk missionair geloof heeft gekoesterd, zijn er al in oude teksten aanwijzingen dat zelfs vreemdelingen mee mochten doen en in Gods naam welkom waren.

Thema: Toen de dag aanbrak riep Jezus zijn leerlingen
Voorganger: Ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Jan Herman Baas en Michael de Jong
Lezingen: 1 Koningen 8: 41-43, 1 Thessalonicenzen 5: 16-24 en Lucas 6: 12-26
Liederen: Lied 274, Lied 304, Lied 990, Lied 350, Lied 339b, Lied 531 en Lied 1014
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Stichting van de familieleden*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Bianca van Olst
Koffieschenken: Marlies en Henk Pestman
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Bergrede, Károly Ferenczy 1896
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Stichting van de familieleden: De mensenrechtensituatie in Iran is sinds de machtsovername van een theocratisch bewind in 1979 ernstig verslechterd. Vooral vrouwen, journalisten, etnische en religieuze minderheden zijn slachtoffer van executies, martelingen, opsluitingen zonder proces en discriminatie op alle gebied. De STFA is een stichting van de familieleden van Iraanse personen in Nederland en andere Europese landen. De stichting streeft naar vrijheid en democratie in Iran en is tegen elke vorm van fundamentalisme. Zij verricht verschillende activiteiten om de huidige mensenrechtensituatie en het leven van vele familieleden in Iran onder de aandacht te brengen. Daartoe organiseert zij demonstraties, debatten en geeft informatie via hun website https://www.stfa.nl. Zij onderhouden contacten met verschillende Nederlandse en Iraanse organisaties. De stichting werkt met vrijwilligers en het gedoneerde geld wordt gebruikt om informatie te geven over en aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in Iran.
U kunt uw bijdrage aan dit doel overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Stichting van de familieleden’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.