Vandaag de laatste dienst in de serie over zeven radicale uitspraken van Jezus. In een gesprek met de Farizeeën over het betalen van belasting zegt Jezus, wijzend op een muntstuk: “Geef aan de keizer wat van de keizer is en geef God wat van God is”. Wat bedoelt Jezus? Wat is het dat wij God te geven hebben?

Thema: Geef God wat van God is
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marlies Pestman
Lector: Hannie Verkerk
Medewerking: Ies Nijman, orgel; vier zangers van de cantorij
Lezingen: Genesis 1,24-31; Marcus 12,13-17
Liederen: Psalm 139: 1, 7 en 14, Lied 301k, Lied 306, Lied 858, Lied 877, 'Geef aan de keizer waarom hij vraagt', Lied 833, Lied 992
Collecten: Vrije wijkcollecte Morgenster: Terre des Hommes*
Bijzonderheden: Afbeelding: de denarius, munt in het Romeinse rijk
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

*Toelichting op de collecte
Terre des Hommes bevrijdt kinderen uit uitbuitingssituaties. Zij steunt niet alleen de slachtoffers, maar pakt het probleem bij de wortels aan. Zij strijdt tegen iedere vorm van kinderuitbuiting, haalt hen uit uitbuitingssituaties en zorgt ervoor dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dat doet zij samen met familie, omgeving en andere organisaties. Met uw donatie helpt u mee de uitbuiting van kinderen te stoppen.
U kunt uw bijdrage storten op NL 79 RABO 0373 7117 94 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Terre des Hommes.