Het is een grote stap in je leven: de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In de kerk betekent dat afscheid nemen van de kinderdienst en uitgenodigd worden voor de catechesegroep van de Regenboogkerk en de bovenwijkse jeugdactiviteiten. Drie kinderen wagen in deze dienst de sprong.

We lezen over een hevige storm op het meer van Tiberias, waar de leerlingen van Jezus door worden overvallen. Dat is niet avontuurlijk meer, maar ronduit beangstigend. Wie of wat kan hen helpen?

De Rainbow Pop Musicians spelen en zingen in deze dienst, met versterking van de catechisanten.

Thema: Storm!
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Renze Sleeking
Lezingen: Genesis 1: 1-13, Matteüs 8: 18-27
Liederen: Iona 1-44, Lied 301d, Lied 162: 1-3 en 6, Iona 2 nr. 31, ‘De vrede die van God uitgaat’
Muziek: Ies Nijman; de Rainbow Pop Musicians
Collecten: Thermometeractie: Ethiopië*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Lya Lamme en Corrie van Maanen
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Storm op het meer, Kees de Kort
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Thermometeractie: leprazending Ethiopië. Op zondag 12, 19 en 26 juni wordt er in alle Hilversumse wijkgemeenten weer een thermometeractie gehouden. De actie is deze keer bestemd voor Ethiopië. Er is extreme droogte in dit land, drie regenseizoenen zijn mislukt. Ongeveer 5,7 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig. Leprazending Ethiopië meldt dat er wel hulp op gang komt, maar dat leprapatiënten en mensen met een handicap vaak geen toegang krijgen tot die noodhulp.
Leprazending Ethiopië wil in actie komen voor medische zorg en noodhulppakketten, vooral voor deze kwetsbare mensen, die vaak achtergelaten worden. Terwijl juist zij de bescherming zo hard nodig hebben! Geef daarom aan de collecte of maak een gift over op NL23RABO0373711832 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Grote Kerk Hilversum onder vermelding van ‘thermometeractie Ethiopië’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat diverse kosten van pastorale zaken betaald kunnen worden. Dan moet u denken aan kosten voor bloemen, kleine presentjes, kaarten of meer van dergelijke ondersteuningen.
U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.