Ga mee! Maar denk niet te snel dat je er al bent. Niet lang na de uittocht uit Egypte is er al gemor: ‘We hebben een mooie oase bereikt; laat ons maar gewoon hier blijven!’
Later zeggen zelfs profeten heel voorbarig: ‘Waarom moeilijk doen? Het gaat toch goed zo…’
Echter… de reis naar vrede, recht en heil is langer dan je denkt.

Thema: Een lange weg te gaan
Voorganger: ds. J. Huttenga
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Marja van Tol 
Lezingen: Micha 4:1 – 5, Johannes 1: 35 - 51
Liederen: Psalm 9: 1, 5 en10, Lied 1009, Lied 978: 1, 3 en 4, Psalm 146: 1, 3 en 4, Lied 335, Lied 756: 1, 2, 4, 5 en 6, Hoor God, wat ons bezig houdt, Lied 418: 1, 2 en 3
Muziek: Arno Rog, orgel
Collecten: Badeloch fonds*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Sectie 1
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Lya Lamme en Corrie van Maanen, Mies Vogelsang en Erik van den Berg
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Collecte voor studenten Dominicaanse Republiek/ Badeloch Fonds:
Het Badeloch Fonds richt zich op veelbelovende jonge mensen die graag willen studeren, maar daar geen financiële middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen studiefinanciering mogelijk is, biedt het fonds financiële steun om een opleiding te kunnen volgen. In veel landen gaan talenten verloren omdat jongeren of hun familie geen geld hebben om een opleiding te betalen. Dat is niet alleen een gemis voor de jongeren die het betreft, het is ook een verlies voor de samenleving waarin zij leven. Het Badeloch Fonds vergoedt voor drie jonge mensen in de Dominicaanse Republiek de kosten voor een universitaire studie. Het zijn David (20 jaar) die studeert voor softwareontwikkelaar (ICT), Josue (19 jaar) en Sol (23 jaar) die beiden bedrijfsadministratie studeren. Totaal is er elk jaar ongeveer € 3000 nodig voor hun studiekosten. Het Badeloch Fonds werkt uitsluitend met vrijwilligers en de ontvangen giften komen dan ook vrijwel direct bij de studenten terecht. Meer informatie over dit collectedoel kunt u hier lezen.
U kunt een bedrag overmaken naar NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Badeloch Fonds studenten Dominicaanse Republiek’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.