Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar vieren we Epifanie, iets of iemand treedt aan het licht. Het thema van deze dienst is ontleend aan een lied van Sytze de Vries ‘Uit uw verborgenheid’.  “Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen, voedt ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen”. Zoekend naar licht, gaan we met de magiërs uit het oosten op weg.

Deze zondag vieren we in de Regenboogkerk samen met de Bethlehemkerk en Morgenster.

Thema: Uit uw verborgenheid
Voorganger: ds. Annemieke Parmentier
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester, Kees Schipper (ouderling Bethlehemkerk) en Eveline Bersma (diaken Morgenster)
Lezingen: Jesaja 60: 1-6; Matteüs 2: 1-12
Liederen: Lied 72: 1, 2 en 3; Lied 301c; Lied 468; Lied 453: 1, 2, 3 en 4; Lied 506; Lied 500: 1, 2, 4 en 5; Lied 368c; Lied 518: 1, 2 en 3
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers onder leiding van Arno Rog
Collecten: Youth with a Mission*; 2. Plaatselijke kerk**
Lector: Conny Roozendaal
Klik hier om de liturgie te downloaden

Coronamaatregelen en kerkbezoek
U kunt de kerkdienst alleen online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Youth with a Mission : In deze gezamenlijke dienst van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk collecteren we voor Youth with a Mission (YWAM). Dit betreft een multiculturele en  interkerkelijke Christelijke gemeenschap in de stad Zomba in het zuiden van Malawi. YWAM geeft onder andere trainingen, zet bijbelstudiegroepen op en doet kinder- en tienerwerk. Daarnaast  wordt praktische hulp in de gemeenschap geboden zoals hulp bij de aanleg van rieten dakbedekkingen en het aanleggen van sanitair. Recent is er een waterpomp aangelegd in een klein dorpje  in de buurt. Ook helpt YWAM-meisjes die uit geldgebrek in de prostitutie zijn beland een ander leven op te bouwen door ze te helpen weer naar school te gaan of een bedrijfje te starten.
Katinka van Buuren van de Bethlehemkerk is vrijwilliger voor YWAM in Malawi. Zij is daar enige tijd geweest en vanuit Nederland houdt ze de website bij. Zij komt op 2 januari in de dienst graag  wat vertellen over dit doel.
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de Regenboogkerk onder vermelding van YWAM. Meer informatie over YWAM vindt u hier.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.