Deze zondag is de jaarlijkse overstapdienst. Eén van onze jongeren, Maurits Thesing, maakt de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Dat is een grote stap in het leven! Die stap willen wij als gemeente met hem maken, als een rite de passage. En hem zegen en vertrouwen meegeven. Met de trampoline in de kerk zal hij de grote sprong wagen en wij als gemeente zullen hem aanmoedigen!

Thema: Vol vertrouwen!
Voorganger: ds. Oane Reitsma
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Renze Sleeking 
Lezingen: Genesis 27: 1-30, Lucas 2: 41-53 (beide uit de Bijbel in Gewone Taal)
Liederen: Lied 224, Lied 299j, Lied 219, Lied 228, Lied 821, Lied 811
Muziek: Ies Nijman, orgel; The Rainbow Pop Musicians met Jessica Rebel, Daniel Rebel, Daan Haalstra, Tim van Luit, Maarten Hogendoorn, Rita Bongers, Jorrit Bongers
Collecten: KiA - Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor migranten*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Alie en Jan Koopmans, Karin de Bruijn
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Isaac zegent Jacob, Govert Flinck, Rijksmuseum
Lector: Annet Thesing-Koopmans en Maurits Thesing
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * KiA – Indonesië – Pastorale en praktische hulp voor migranten: De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.
De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. Lees meer op kerkinactie.nl/migrantenindonesië
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor migranten in Indonesië en andere werelddiaconale projecten. Doet u mee? Van harte aanbevolen.
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘KiA – Indonesië’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.