In de vakantietijd lezen we deze zondag een verhaal waarin Jezus ook op reis is, de grens over. Hij is in het gebied van Tyrus en Sidon. Van over de grens bezie je de dingen vanaf de andere kant. Jezus komt een vrouw tegen die hem om hulp vraagt voor haar dochter, maar Jezus voelt zich niet geroepen om te antwoorden. Maar zij opent hem de ogen en laat hem zijn roeping vanaf de andere kant zien.

Thema: Grensverleggend
Voorganger: ds. Oane Reitsma
Ambtsdragers: Ies Nijman en Renze Sleeking
Lezingen: Jesaja 56: 1-8, Matteüs 15: 21-28
Liederen: Lied 775, Lied 804, Lied 647, Lied 447
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Vrije Wijkcollecte*, 2. Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst vanwege de vakantie
Koffieschenken: Erik Nieuwenweg en Mies Vogelsang
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Syro-Fenicische vrouw, (ca.1300 Londen)
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Vrije Wijkcollecte: Collecte voor schoolmeubilair in Dominicaanse RepubliekZondag 20 augustus zal er gecollecteerd worden voor schoolmeubilair voor de school in Santa Rosa, een achterstandswijk van de stad Bani in de Dominicaanse Republiek.
Al vele jaren gaat ons gemeentelid Karin de Bruijn naar de Dominicaanse Republiek en is zij intensief betrokken bij deze christelijke basisschool, waar zij samen met de dominee in 2006 het  initiatief nam om deze school te bouwen met vrijwilligers uit diverse kerken in Nederland. In 2014 hielp een groep jongeren uit onze gemeente mee met het schilderen van de schoollokalen.
Nu gaan er ruim 80 kinderen naar deze basisschool. Voor dit jaar zijn er nieuwe stoelen nodig. De huidige plastic stoelen zijn afgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Alle stoelen en  tafeltjes moeten worden vervangen en de school krijgt geen subsidie van de overheid. Voor de aanschaf van 80 duurzame stoelen en tafeltjes is zeker € 800 nodig.
Helpt u mee? Uw gift kunt u zondag tijdens de collecte geven of u maakt deze over op rekeningnummer NL 67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van  ‘stoelen voor school in Santa Rosa’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.