De belofte dat het Koningshuis van David voor eeuwig stand zou houden, is niet in vervulling gegaan. Israël is dergelijke profetische uitspraken na de Babylonische Ballingschap steeds meer geestelijk betekenis gaan geven. Niet iedereen was het daarmee eens. Er zijn telkens weer nationalistische stromingen geweest, die streefden naar een letterlijk herstel, vaak met veel geweld.
Wat betekent het tegen deze achtergrond, wanneer er een engel komt tot een eenvoudig meisje in Nazareth en haar een zoon belooft?

Thema: De belofte
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Michael de Jong
Lezingen: 2 Samuël 7: 4-16, Romeinen 16: 25-27, Lucas 1: 26-38
Liederen: Psalm 19: 1 en 4, Lied 463: 1, 2 en 3, Lied 455: 1, 2 en 4, Lied 443: 1, 2, 3 en 4, Lied 451: 1, 2 en 3, Lied 368a en Lied 451: 4 en 5
Muziek: Ies Nijman, orgel; vier zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Fokko Bosker, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Tienerdienst: Duco Bergsma
Bijzonderheden: Afbeelding: The annunciation, Tissot, Brooklyn
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Diaconie PgH
U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk **Plaatselijke kerk Uw gift voor de plaatselijke kerk kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.
**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.