In de serie van vier preken over de opwekking van Lazarus gaat het deze zondag over Johannes 11: 28 – 44, Dat is het deel over de roeping van Lazarus uit het graf.
Het is een Paasverhaal, inclusief de weggehaalde steen voor het graf.
Het heeft ook scherpe kantjes. Want waarom ergert Jezus zich aan het geweeklaag van Maria en haar troosters? Er wordt veel niet verteld in dit verhaal van een andere orde. Met een aantal open eindjes zullen wij moeten leven (en geloven).

Thema: ‘Want er is altijd licht...’
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs, ambulant predikant in Muiden
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Marja van Tol
Lezingen: Johannes 11: 28 - 44
Liederen: Psalm 43: 3 en 4, Lied 301k, Psalm 150a, Lied 288, Lied 827, Iona 40, Het liefste lied van overzee I - 37
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Tearfund Syrië ***, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de voorjaarsvakantie
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Opwekking van Lazarus, ets van Rembrandt
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren niet nodig voor kerkbezoek
Vanwege de versoepelingen is reserveren niet meer nodig. U bent van harte welkom om te komen. Wilt u op afstand zitten van de medebezoekers, gebruik dan het vak bij het orgel waar twee lege stoelen tussen de bezoekers aangehouden wordt.

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren en enquete
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Via https://tinyurl.com/rgbkerktv kunt u een enquête over de online diensten invullen.

Online koffiedrinken vervalt
Met ingang van deze zondag kunnen we elkaar weer gewoon ontmoeten bij het koffie drinken na de dienst. Het online koffiedrinken vervalt hierbij.

Toelichting bij de collecten
*** Tearfund Syrië: De diakenen van de PgH collecteren op 20 februari voor psychosociale hulpverlening voor getraumatiseerde kinderen en oorlogsweduwen in Syrië via stichting Tearfund.
Ruim tien jaar na het begin van de oorlog in Syrië verkeert het land nog steeds in een grote crisis. Gezinnen zijn verscheurd, ouders omgekomen, kinderen getraumatiseerd. De wanhoop is groot. Kerken proberen hoop te bieden. In Jaramana, een wijk van Damascus, staat te midden van de gebombardeerde huizen een kerk nog overeind.
Vanuit deze kerk bieden professionele hulpverleners met steun van Tearfund herstel aan de slachtoffers van oorlog en geweld. Ook kunnen vrouwen en jongeren een vaktraining volgen om een eigen bedrijf te kunnen starten en een inkomen te verdienen. Zo is de kerk hier van grote betekenis voor heel veel kwetsbare gezinnen.
Giften voor concrete acties:
een gift van 20 euro: een bewustmakingssessie over geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn;
een gift van 35 euro: groepstherapiesessie voor een weduwe;
een gift van 50 euro: vaktraining waardoor oorlogsweduwen een eigen bedrijf kunnen starten.
Meer informatie over het project is hier te vinden. Draag bij aan de collecten in de kerk of doneer via rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Hilversum, o.v.v. Hulp Syrië.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.