Reuzen bestaan, maar niet echt. Reuzen zijn er om verslagen te worden. Soms doe je dat door ze heel serieus te nemen. Soms versla je ze juist door ze uit te lachen. Soms door net te doen alsof ze er niet zijn. Maar altijd versla je de reuzen op je weg met jouw eigen kracht. Vandaag gaat het over de reuzen in ons leven en over de helden die wij kunnen zijn.

In deze dienst stappen Daniël Rebel en Emma van Straalen over van de kinderdienst naar de tieners.

Thema: Reuzen om verslagen te worden
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Wenda Bergsma, Michael de Jong
Lezingen: 1 Samuël 17: 38-54, Hebreeën 11: 1-3 en 32-34 en Marcus 11: 8-10
Liederen: Lied 274,  AWN I nr. 11,  Lied 171, Lied 23c, Lied 339f, Lied 1001
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog; de Rainbow Pop Musicians
Collecten: KIA-Werelddiaconaat: vluchtelingen Griekenland*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 4
Bijzonderheden: Afbeelding: David en Goliath, Kijkbijbel van Kees de Kort
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*
KIA-Werelddiaconaat: vluchtelingen Griekenland
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd.
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Vluchtelingen Griekenland’.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale arbeid
Maak uw bijdrage over op NL89 RABO 03737 22478 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.