Ook op de gedachteniszondag is het jaarthema dichtbij. God verbindt in het licht van de Zoon Zijn Naam aan eenieder die getuigt van Hem. “Ik ben het licht der wereld”, hemels en aards tegelijk, zo laat Jezus ons weten. Dit verband is ‘ontegenzeglijk’ volgens Hem, omdat Hij niet alleen is. Wat een troost als vandaag de namen worden genoemd van de gestorvenen en hun gedachtenis ontegenzeglijk wordt verbonden aan de Naam van de Eeuwige. 

De namen die in deze dienst genoemd worden:

 

Hendrik Jan Wijnand (Henk)
Sigurda Anna Margaretha de Haan-Pasma (Sjoerda)
Jan Cornelis Voogd (Skip)
Houterman Jan Allaart (Han)
Maria Buddingh-van Duijn (Riet)
Jacob Gerrit Schipper
Trijntje Schreuder-Pluister
Pieternella van der Sluis-Cnossen
Folkert Wim de Boer
Marius van Harmelen
Klaas Snieder
Jan Gregorius Sillevis Smitt
Greet Wiegman
Thema: De Naam die onze namen verbindt
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Renze Sleeking
Lezingen: Psalm 138, Johannes 8: 12-18
Liederen: Lied 601: 1, 2 (cantorij) en 3, Lied 301e, Lied 305, Lied 850: 1, 3 en 5, Lied 271 (met cantorij), Lied 775, Lied 731, Lied 827: 1, 2 (cantorij), 3 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; de cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Tjitske Kerkstra en Irene van der Kooij
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Diaconie: Maak uw bijdrage voor de diaconie over op NL67 RABO 0373711816 ten name van de diaconie Regenboogkerk.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte helpt u mee om de kosten die met de predikantsformatie(s) binnen de PgH gemaakt worden te dekken. Per saldo wordt deze collecte daarmee toegevoegd aan de Actie Kerkbalans van dit jaar, die, zoals u weet, elk jaar een beetje minder opbrengt. Deze collecte beveelt het CvK dan ook van harte bij u aan. U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.