“Ik ben het licht voor de wereld”, zegt Jezus in een van zijn bekende Ik-ben-uitspraken uit het evangelie naar Johannes. Voor deze evangelist is licht misschien wel het krachtigste beeld om uit te leggen hoe Jezus’ woorden en daden doorwerken in onze wereld. Licht in het donker.

Thema: “Ik ben het licht”
Voorganger: Christine van den End
Ambtsdragers: Eva Koopmans en Arja Haak
Medewerking: Gospelkoor Dabar’Yah o.l.v. Ies Nijman
Lezingen: Psalm 119: 129-136 in de vertaling van Huub Oosterhuis, Johannes 8: 12-20
Liederen: Lied 217:1-4, Kyrië 19(Dienstboek), Lied 103e, Lied 422, Lied 1005, Zangen van Zoeken en Zien 619b, Lied 423
Collecten: Diaconie, Plaatselijke kerk
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Annet Houtman
Tienerdienst: Saskia Baas en Renate Japenga
Koffieschenken: Anneke van der Veer en Nico Sassen, Anna van der Wielen en Leny Stadtman
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Er is oppas voor de kleine kinderen.​ Afbeelding: Annunciatie, Beate Heine (1987)
Klik hier om de liturgie te downloaden