De dienst van deze zondag is deel van de serie in de PGH over de radicale woorden van Jezus. De lezing is Lukas 9: 57-62. Deze tekst gaat over het volgen van Jezus. Maar is er eigenlijk wel iemand geschikt om Jezus echt te volgen? Of zijn we te sterk verkleefd aan het leven van elke dag?

Thema: Leerling worden
Voorganger: Willem Nijsse (Diependaalsekerk)
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn
Lezingen: 2 Koningen19: 19-2, Lukas 9: 57 - 62
Liederen: Lied 75: 1 en 2, Lied 299f, Lied 333, Lied 334, Liedboek voor de kerken Gez. 76: 1, 2 en 3, Lied 531: 1, 2 en 3, Hemelhoog 386
Muziek: Ies Nijman, orgel, en vier zangers
Collecten: KiA-werelddiaconaat: Colombia*, NL 67 RABO 0373 7118 16 t.a.v. de wijkdiaconie Regenboogkerk
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Bijzonderheden: Afbeelding: Ichthus
Klik hier om de liturgie te downloaden

U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd. 

Er is kinderdienst via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb

* Toelichting bij de collecte
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.

Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá. Deze collecte wordt u van harte aanbevolen.