Jezus vergelijkt zijn aanstaande dood met een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Hij leert ons dat het groeien in liefde ook groeien in kwetsbaarheid betekent: “Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.”

Thema: De graankorrel sterft om vrucht te dragen
Voorganger: Joyce Rondaij
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Michael de Jong
Lezingen: Jeremia 31: 31-34, Johannes 12: 20-33
Liederen: Lied 650: 1-4, 7, Lied 547, Lied 63: 1, Lied 319: 1, 5-7, Lied 625, Lied 978
Muziek: Ies Nijman, orgel; vier zangers van de cantorij
Collecten: Werelddiaconaat*, Plaatselijke kerk**
Kinderdienst: De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar de Rode kamer
Bijzonderheden: Afbeelding: Michel Théry, Notre-Dame du Raincy
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*KiA, werelddiaconaat Indonesië: Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Met steun van Kerk in Actie worden boeren en boerinnen geholpen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren. Meer informatie over deze collecte leest u hier. Uw gave maakt u over naar NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘werelddiaconaat Indonesië’.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.