De duif is het symbool geworden van het leven op aarde in vrede. Voor Noach is zij de verkenner, die terugkeerde toen zij, zoals het er zo mooi staat in de vertaling van 1951, ‘geen rustplaats vond voor het hol van haar voet’. Maar anders dan de raaf, die alleen maar wat heen en weer kan fladderen, is de duif in staat na haar tweede vlucht aan Noach een vers olijfblad te brengen, teken van levensruimte voor allen in de ark.
De ramp is voorbij. Weg met die lockdown. Het is tijd om de ark te verlaten. Als zij van haar derde vlucht niet terugkeert, weet Noach het zeker: Als zij van haar derde vlucht niet terugkeert, weet Noach het zeker: de ramp is voorbij. Weg met die lockdown. Het is tijd om de ark te verlaten.

In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan Blanca Zwagemaker, dochter van Jacob Zwagemaker en Martina Botturi, geboren op 11 juni 2021 in Los Angeles (VS)

Thema: Drie vluchten van de duif
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Hans van Eijk
Medewerking:
Lezingen: Genesis 8, 1 Petrus 3: 18-22 en Matteüs 10: 16-20
Liederen: Lied 275, Lied 301c, Lied 984: 1, 4 en 6, Lied 163a: 3, Lied 350: 1, 2 5 en 7, Lied 339a, Lied 356, Lied 340b, Lied 351, Lied 976
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk **  3. Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Bijzonderheden: Afbeelding: Gevelsteen in Amsterdam
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Diaconie: uw bijdrage voor het diaconale werk in onze gemeente kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Diaconie’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage maakt u over naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale Arbeid: uw bijdrage ter ondersteuning van de diverse pastorale taken in onze wijkgemeente kunt u overmaken naar NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via http://www.regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.