In deze dienst staat weer een vrucht van de Geest centraal, dit keer ‘zelfbeheersing’. Jezelf beheersen, dan denk je wellicht in eerste instantie aan je niet te buiten gaan op allerlei gebied, zoals drank, eten, seks, geweld; jezelf in de hand houden. In deze dienst zien we dat zelfbeheersing niet alleen met begrenzen te maken heeft, maar evengoed met een wereld die voor je open kan gaan. We trekken de vergelijking tussen zelfbeheersing en de kunst van het koorddansen. Aspecten die onder andere naar voren komen zijn: oefenen, ballast achterlaten, gericht zijn op het doel, afgestemd zijn op de Geest en op elkaar, voelen en reageren op hoe de wind waait, en meer… Zelfbeheersing, deze vrucht van de Geest, smaakt naar meer!

Thema: Zelfbeheersing: kunst van het koorddansen
Voorganger: Kaj ten Voorde (Vitamine G)
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Renze Sleeking
Lezingen: Spreuken 25: 21-28, Handelingen 24: 24-27, 1 Korintiërs 9: 24-27
Liederen: Lied 538: 1 en 4, Lied 659, Hemelhoog 101, Lied 568a, Gez. 462: 1 en 2, Make me a channel of Your peace, Lied 421
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: ‘De Herberg’, pastoraal diaconaal centrum*, Plaatselijke kerk**, Inloophuis ‘Wording’***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Bianca van Olst
Koffieschenken: Elly van Ingen en Karin de Bruijn
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * ‘De Herberg’, pastoraal diaconaal centrum: Op zondag 22 mei vragen de diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum aandacht voor Pastoraal diaconaal Centrum ‘De Herberg’. De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de kerkelijke gemeente plaatsvindt. De Herberg wil dienen door tijdelijk de pastorale zorg over te nemen voor een gemeentelid die als gast in de Herberg verblijft. Omgekeerd heeft de Herberg de kerkelijke gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. Klik hier voor meer informatie. 
Draag bij aan de collecten in de kerk of doneer via NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk, onder vermelding van ‘De Herberg’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 

 *** Inloophuis Wording: Aangespoord door een ervaringsdeskundige op het gebied van dak- en thuisloos zijn, is in 1997 Stichting Inloophuis ‘Wording’ opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum. Zij wilden gehoor geven aan een Bijbelse opdracht om te zien naar de mensen die hen omringden. Vooral naar hen die – om welke reden dan ook – aan de rand van de samenleving verkeerden.
U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding ‘Wording’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.