Als Jezus aan zijn leerlingen rust belooft, is dat niet de opdracht om in allerlei voorstellingen over het hiernamaals en God boven hun macht te gaan spreken. Zij worden opgeroepen zich in alle eenvoud toe te vertrouwen aan Gods barmhartigheid. Dat mag voor het aardse gelden met al zijn zorgen, én dat mag gelden voor het hemelse. Loslaten kan betekenen dat je een weg vindt om te gaan, niet alleen in je geluk, maar ook met je verdriet.
Wij gedenken in deze dienst de overledenen van dit jaar.

Thema: De rust die God geeft
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra en Liesbeth Wouters
Medewerking: Alfred Smid, film
Lezingen: Genesis 2:1-4a, Hebreeën 4:1-11 en Matteüs 11:28-30
Liederen: Lied 513, Lied 713, Lied 760, Lied 732, Lied 730 en Lied 913:1, 2 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij, hobo; 4 zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: *Kerk in Actie: Oekraïne (Advent, Kinderen in de knel), **Landelijke collecte Pastoraat
Ontvangst: Leden van sectie 4
Kinderdienst: Jessica Rebel, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Tienerdienst: Bovenwijkse tienerviering
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: De zevende dag, Bob Pestman
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Wereld diaconaat: Kerk in Actie – Oekraïne (Advent, Kinderen in de knel)
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel.
De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Ook leren ze om te gaan met sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.  Zie ook https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/de-school-van-onze-dromen/.
Breng licht in het leven van deze kinderen en maak uw gift over op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk, o.v.v. Kerk in Actie, Oekraïne. 

** Landelijke collecte Pastoraat: Pastoraat is omzien naar en aandacht hebben voor elkaar, binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. 
Op deze voleindingszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met de opbrengst van deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk. Steun dit werk door middel van uw gift op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. Collecte Landelijk Pastoraat.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.