Paulus was een groot schrijver en retor. Hij bouwt zijn brieven heel knap op en bedient zich van allerlei stijlvormen, zo ook de Filippenzenbrief: ‘Als hij zal sterven, dan is het om te leven. En als hij verliest voor de
wereld, dan wint hij voor God.’ Dit zijn geen literaire kunstjes. 
Paulus toont ons een werkelijkheidsbeleving die niet voor de hand ligt, maar die wordt gevoed door het geloof.

Thema: Verliezen om te winnen
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Michael de Jong
Medewerking: Ies Nijman, orgel; vier zangers van de cantorij
Lezingen: Jeremia 37: 11-16, Filippenzen 3: 1-16 en Johannes 12; 24-26
Liederen: Psalm 72a, Lied 301a, Lied 365: 1, 6 en 7, Lied 831, Lied 339b, Lied 367j en Lied 765
Collecten: Inloophuis Wording*
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

*Toelichting op de collecte
In het inloophuis Wording komen naast dakloze mensen ook veel thuislozen die hun sociaal netwerk en het contact met hun familie zijn kwijtgeraakt. Normaal gesproken wordt elke middag en avond aan hen koffie, thee, brood, soep en een luisterend oor geboden. Helaas is vanwege de coronamaatregelen het inloophuis momenteel gesloten. Het bestuur heeft hiertoe besloten, omdat met de norm van anderhalve meter afstand tot elkaar slechts een klein aantal bezoekers tegelijk in het inloophuis kunnen zijn. Daarnaast zouden zij vooraf opgave moeten doen van hun komst. Het doel en de functie van het inloophuis gaat daarmee  geheel verloren en open blijven zou leiden tot grote onduidelijkheid bij de bezoekers. Een aantal vaste bezoekers waarvan bekend is waar ze verblijven, krijgen regelmatig een voedselpakket verstrekt. Ook de vaste lasten als huur, energie e.d. gaan natuurlijk gewoon door.

Omdat het voortbestaan van het inloophuis afhankelijk is van giften, is uw bijdrage zeer welkom. U kunt deze storten op NL 67 RABO 0373 7118 16 t.n.v. Wijkdiaconie Regenboogkerk o.v.v. inloophuis Wording. Bij voorbaat dank!