We laten ons inspireren door woorden van aartsbisschop Desmond Tutu, die op 26 december 2021 overleed. Hij zei het volgende over de Zuid-Afrikaanse wijsheid ‘ubuntu’: “Een persoon kan  alleen bestaan door andere personen. We zijn geschapen om samen te zijn. We zijn geschapen om leden van één familie te zijn, Gods familie, de menselijke familie.”

Thema: Nabijheid
Voorganger: Joyce Ronday
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Liesbeth Wouters
Lezingen: Genesis 1: 26-28 en 1 Korinthiërs 12: 12-30
Liederen: Lied 98, Lied 301f, Lied 117d, Lied 304, Lied 333, Lied 970, Lied 672
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers onder leiding van Arno Rog
Collecten: Thermometeractie ‘Samen op vakantie’*, Plaatselijke kerk**, Missionair werk***
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Bijzonderheden: Afbeelding: Spirit of Ubuntu
Klik hier om de liturgie te downloaden

Coronamaatregelen en kerkbezoek

  • Er zijn deze zondag 50 bezoekers welkom in de kerk, u hoeft zich niet aan te melden. Kerkbezoekers worden bij binnenkomst geteld.
  • De basisregels worden in acht genomen: blijf thuis bij corona-relateerde klachten; gebruik een mondkapje, dit mag af als u zit; houdt anderhalve meter afstand; was uw handen goed en/of gebruik een ontsmettende handgel.
  • Er wordt gewerkt met een team van ontvangst.
  • Tijdens de kerkdienst kan de gemeente ingetogen zingen.
  • De kerk wordt goed geventileerd.

Wekelijks online koffiedrinken na de kerkdienst
Zo lang we op de zondagen elkaar na de eredienst niet ‘live’ bij de koffie kunnen ontmoeten, is er weer wekelijks om 11.30 uur een online koffiedrinkmeeting. Klikt u rond die tijd op https://tinyurl.com/rgbkoffie, klik twee maal door en u komt in de digitale omgeving van onze kerkzaal. Hier kunnen we gezamenlijk napraten over de dienst, over de preek, maar er is ook de mogelijkheid om in groepjes apart te gaan zitten en met elkaar te praten over de ditjes en datjes van dat moment. Elke zondag is er een gastheer aanwezig om ons welkom te heten en ons op deze  mogelijkheden te wijzen. U komt toch ook?!

Toelichting bij de collecten
*
‘Samen op vakantieweek’, Thermometeractie: In mei hopen we te vertrekken naar onze vakantiebestemming Landhuis IJsselvliedt in Gelderland, nabij Wezep en onder de rook van Zwolle.
De Samen op Vakantieweek is een bijzondere vakantieweek voor gemeenteleden van de Protestantse gemeente Hilversum. Wie niet meer zelfstandig op vakantie kan of extra voorzieningen  nodig heeft, kan er toch even uit. Persoonlijke zorg aan de gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een grote groep vrijwilligers die zich tot in de kleinste details voor de gasten inzet zodat er veel te genieten en te beleven valt. Ds. Annemieke Parmentier gaat deze week ook weer mee. Er is ruimte voor ‘samen kerk zijn’ en persoonlijk pastoraal contact.
Op de zondagen 9, 23 en 30 januari wordt in de wijkgemeenten van de PgH een Thermometeractie gehouden voor bekostiging van deze week. Helpt u mee?
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de Regenboogkerk onder vermelding van ‘Thermometeractie SOV’.

Wilt u zich deze vakantieweek als vrijwilliger inzetten om er voor onze gasten een onvergetelijke week van te maken? Meldt u dan aan als vrijwilliger. We zoeken in het bijzonder mensen uit de  zorg. De vakantieweek is van 14 tot en met 21 mei 2022. U kunt zich aanmelden bij Helma Stuart: helmastuart8@gmail.com of via tel. 06-48927067.
Ook voor meer informatie over de vakantieweek kunt u bij Helma terecht.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Missionair werk: Een kerk van betekenis
Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een  inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een  gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, met slechts ruimte voor één persoon, nodigt uit tot verstilling.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de  Wijkkas Regenboogkerk onder vermedliding ‘Missionair werk’.​

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.