Via het jaarthema komt vandaag het verbond tussen God en Abraham tot ons. Psalm 105 spreekt in de berijmde versie van ’het verbond met Zijn vrind’.  Dat rijmt immers fijn op kind en dat is precies wat het verbond wil bevestigen: deze geldt voor generatie op generatie op generatie. Eeuwig dus. Nu is onze generatie aan de beurt. ’t Verbond tussen God en ons, Zijn vrinden en vriendinnen. Voor de kinderen wordt de boekrol verder uitgevouwen. Wat zal er geschreven staan?

Thema: Vriendschappelijk geloof
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Marja van Tol
Lezingen: Genesis 17: 1-11, Lucas 1: 68-79
Liederen: Psalm 105: 1, 2 en 3, Lied 301h, Lied 412: 1 en 3, Lied 803: 1, 2 en 3, Lied 158b, Lied 453: 1, 2, 3 en 4, Lied 838: 1, 2 en 3
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: School Santa Rosa*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de herfstvakantie
Koffieschenken: Janny en Theo van Doorn
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Jezus en Menas, vriendschapsicoon uit Taizé, 6e eeuw, origineel in ‘t Louvre
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * School Santa Rosa: In 2001 heeft Karin de Bruijn, ons gemeentelid, in de Dominicaanse Republiek gewoond en in dat jaar is zij gestart met kinderwerk. Hieruit is het initiatief ontstaan om een christelijke school te bouwen. Samen met de pastor en de kerkenraad in de wijk Santa Rosa is er een bouwplan gemaakt, en in 2007 ging Karin er heen met een groep vrijwilligers om te starten met het bouwen. In 2014 heeft een groep jongeren uit de Regenboogkerk meegeholpen met het schilderen van de school. Er gaan bijna 100 kinderen naar deze basisschool en goed onderwijs helpt deze kinderen om uit de armoede te komen. De ouders betalen schoolgeld voor de kinderen, en daarmee worden de salarissen van de leraressen betaald. De wijk Santa Rosa is een arme wijk waar veel werkeloosheid is, en veel ouders kunnen het schoolgeld niet volledig betalen. Voor deze kinderen is de collecte, om het ook voor hen mogelijk te maken naar school te blijven gaan. Zou u willen meehelpen?
Uw gift kunt u in de collectezak doen of overmaken naar NL67 RABO 0373711816 ten name van diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘School Santa Rosa’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte helpt u mee om de kosten te dekken die met de predikantsformatie(s) binnen de PgH gemaakt worden. Per saldo wordt deze collecte daarmee toegevoegd aan de Actie Kerkbalans die, zoals u weet, elk jaar minder opbrengt. Deze collecte beveelt het CvK dan ook graag bij u aan.
U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.