Het prachtige Bijbelse woord ‘lankmoedigheid’ komt in de Nieuwe Bijbel Vertaling niet meer voor. Op zich begrijpelijk: geduld is een term die iedereen kent. Maar ook  jammer, want lankmoedigheid is geen eigenschap of verdienste maar een gave en die komt, zo ziet de bijbel dat, van God. Traag met toorn, zo zou je lankmoedigheid ook kunnen vertalen. Als iemand lankmoedig is, wordt hij niet snel boos, terwijl daar wel alle reden voor is.

Thema: Geduldig bouwen
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Liesbeth Wouters
Lezingen: Joël 2: 12-14, Efeziërs 4: 1-6 en Mattheüs 18: 21-35
Liederen: Psalm 86: 1, 5 en 7, Lied 301a, Psalm 103c: 1 en 2, Lied 678: 1, 2, 3 en 9, Lied 970, Lied 339f, Lied 816 en Lied 687
Muziek: Ies Nijman, orgel; de cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: Vrij wijkcollecte*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Geen kinderdienst vanwege herfstvakantie
Tienerdienst: Saskia Baas
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Na de dienst wordt de jubileumweek afgesloten en is er iets lekkers bij de koffie.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Kerkbezoek
U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren. Het vak vóór het orgel is bedoeld voor mensen die anderhalve meter afstand willen/moeten houden. Dit om mensen die niet beschermd zijn of kwetsbaar zijn een veilige plek te geven. Verder geldt natuurlijk: geef elkaar de ruimte.
Lees vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck. Beantwoordt u één van de vragen met ja, blijf dan thuis.

Het verlaten van de kerkzaal
Bij het orgelspel na de zegen gaan de kerkbezoekers weer zitten. In het eerste vak geldt de anderhalve-meter-norm. Bezoekers uit dit vak kunnen op aanwijzing van de coördinator rij voor rij via de tweede deur vanaf het orgel de kerkzaal verlaten en in de hal een kopje koffie of thee halen.
Daarna kunnen de bezoekers uit de andere vakken de kerkzaal verlaten. Dit hoeft niet op aanwijzing.

Koffiedrinken
In de hal kunt u een kopje koffie of thee pakken. U wordt verzocht om u daarna zoveel mogelijk te verspreiden en niet te blijven staan bij de plaatsen waar koffie wordt geschonken of waar de benodigdheden staan. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.

Toelichting bij de collecten
*
Vrij wijkcollecte: het doel voor de Vrije Wijkcollecte van 24 oktober is gekozen door Adrienne en Jurjen Zeilstra en betreft het werk van Dorcas in Jemen. Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2015 vechten in Jemen vier partijen om de macht. Het gevolg is de huidige humanitaire crisis met een ernstig tekort aan voedsel,  waardoor miljoenen mensen dreigen te sterven van de honger. De economie is volledig ingestort en van gezondheidszorg is geen sprake meer. Hulpverlening is  moeilijk, omdat het voor hulpverleners lastig is het land in en uit te gaan.
Dorcas zet momenteel in Jemen een landenkantoor op. Uiterst ingewikkeld, omdat Dorcas graag werkt met mensen uit het land zelf. Maar als een Jemeniet voor een  christelijke organisatie werkt, loopt zijn of haar leven gevaar. Gelukkig is er voor hulp aan Jemen een ingang gevonden via een partnerorganisatie. Lees hier meer over het werk van Dorcas in Jemen.
Help alstublieft mee om in Jemen levens te redden met een bijdrage op NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding ‘Dorcas  Jemen’. 

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale arbeid: met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat alle kosten ten aanzien van pastorale zaken betaald kunnen worden. Dit betreft  voornamelijk de kosten van kleine presentjes of uitgaven daarvoor. Uw bijdrage stort u op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder  vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.