Menselijke inspanning is vaak beleefd als zwoegen en zweten en vechten voor het bestaan. Dat is arbeid. Een karige maaltijd en de hoogstnoodzakelijke middelen van levensonderhoud is alles wat je mag verwachten. Voor vele miljoenen ziet het leven er zo uit. Is dit tenslotte ook in Gods Koninkrijk ons lot? Of is er meer en mogen mensen meer verwachten, ook de armen der aarde? Waar vraagt Gods Koninkrijk om?

Thema: Waar Gods Koninkrijk om vraagt
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Ies Nijman en Renze Sleeking 
Lezingen: Genesis 3: 1-19, Handelingen 2: 41-47, Lucas 17: 7-10
Liederen: Psalm 90: 1 en 8, Lied 301c, Lied 869: 1, 2 en 3, Lied 845, Lied 365: 1-5, 6 en 7, Lied 944, Lied 816
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Sectie 2
Kinderdienst: Saskia Baas
Koffieschenken: Truus en Willem Kroon
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Spittende man en vrouw, Vincent van Gogh
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Diaconie: Deze collectie is ter ondersteuning van het diaconale werk van onze kerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van  ‘Diaconie’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.