Ruim 25 jaar geleden kreeg ik voor het eerst een benoeming in de (Hervormde) kerk in Hilversum. Ik mocht ds. Sybren de Vries assisteren in catechisaties en jeugdwerk. Een heel seizoen hebben catechisanten en ik ons beziggehouden met teksten uit Genesis.

Wat mooi dat ik nu weer in Hilversum bezig mag zijn met Genesis, en dan speciaal hoofdstuk 1: 9-13, over de scheiding van zee en land en het ontkiemen van het eerste groen op het land, allebei als creatief werk van God en genadig aanbod aan ons mensen.

Thema: Boven water – de derde scheppingsdag
Voorganger: ds. Pieter Oussoren
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Michael de Jong
Medewerking: Film:  Alfred Smid
Lezingen: Genesis 1: 9-13, Openbaring 21: 1-5, Marcus 4: 26-32
Liederen: Psalm 136: 1, 2, 3, 12 en 13, Lied 154b: 1, 2, 3 en 6, Psalm 119: 34 en 35, Lied 625, ‘Leven als de bomen’ (H. Bouma, L. van Dijk), Lied 376b, ‘De Schepper schiep’ (A. Troost, melodie psalm 1-7)
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij, hobo; 4 of 5 zangers van de cantorij o.l.v. Arno Rog
Collecten: *Wijkkas Regenboogkerk, **Plaatselijke kerk
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Jessica Rebel, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Tienerdienst: Duco Bergsma
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: De derde dag, Bob Pestman
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Wijkkas
Uw gift voor de wijkkas kunt u overmaken naar NL89 RABO 0373 7224 78  t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk.
**Plaatselijke kerk
Wekelijks is er een tweede collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave hiervoor kunt u overmaken naar NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.