Het valt niet mee, leven in de woestijn. “Is de Eeuwige nu in ons midden of niet?”, luidt de vraag van het volk Israël.
Het valt niet mee, leven in een tijd van gedeeltelijke lock down. Mensen krijgen last van ‘huidhonger’ of, mooier gezegd ‘aanrakingsverlangen’.
De leerlingen krijgen opnieuw fysiek te maken met de opgestane Heer, nu bij het Meer van Tiberias. Een overvloedige vangst is hun deel, op aangeven van Jezus die zelf de vis/ichthus is: Lied 644, couplet 5!

Thema: Volhouden in de woestijn
Voorganger: Erik van Halsema
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester
Lector: Aliek de Bruin
Lezingen: Exodus16: 28-17: 7, Johannes 21: 1-14
Liederen: Lied 622: 1, 4, en 6, Lied 16b, Lied 301k, Lied 655, Lied 806: 1 en 2, Lied 362: 1 en 2, Lied 644, Lied 811, Lied 659, Lied 415: 3
Muziek: Klaas de Haan, orgel; Machteld Eilander, Peter Hartman, Marjanne Lammertsma en Richard Stroband, zang
Collecten: Diaconie*
Kinderdienst: via https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: via https://meet.jit.si/tienerdienst; start 11.30 uur
Bijzonderheden: Afbeelding: Ichthus-symbool, 4e eeuw, Vaticaans museum
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld via internet
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De diensten die via het internet voorlopig voor alle gemeenteleden toegankelijk zijn, zullen steeds na een week verwijderd worden.

* Toelichting bij de collecte
Uw bijdrage aan de diaconie wordt onder meer besteed aan:

  1. het steunen van diaconale projecten in binnen- en buitenland;
  2. het ondersteunen van diverse projecten in Hilversum, zoals SchuldHulpMaatje, Inloophuis Wording, Stichting Present en Aandacht Helpt;
  3. ondersteuning van mensen die financieel en sociaal in de knel gekomen zijn;
  4. de jaarlijkse vaste bijdrage voor het diaconale werk van de landelijke kerk.

Gemeenteleden van de Regenboogkerk kunnen hun bijdrage overmaken naar NL67 RABO 0373711816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Hilversum.

De gemeenteleden van de Morgenster maken hun bijdrage over naar het rekeningnummer van de wijkdiaconie van de Morgenster.