Jezus kon geen enkel wonder verrichten. Dat kwam niet doordat hij er niet toe in staat was, maar doordat de mensen niet met andere ogen naar hem konden kijken, naar die zoon van de plaatselijke timmerman. Zo kunnen vooroordelen in de weg zitten om mensen en dingen echt op een nieuwe manier te zien. Kijk je wel met andere ogen, dan zie je de dingen niet alleen anders, maar ga je ook andere dingen zien. We luiden de veertigdagentijd in door met andere ogen naar die timmerman te kijken: Marcus 6: 1-6.

Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer.

Thema: Met andere ogen kijken
Voorganger: ds. Oane Reitsma
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Renze Sleeking  
Lezingen: Marcus 6: 1-6
Liederen: Lied 25b, Lied 1012, Lied 446, Lied 985, Lied 534
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KIA: Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders****, Plaatselijke kerk**,   Maaltijdcollecte (Voedselbank)*****
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de voorjaarsvakantie
Koffieschenken: Joke de Witt en Daniël van Zaalen
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Jezus, werkend als timmerman
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* KIA: Zambia – Maatjes voor gezinnen zonder ouders: Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Lees hier meer.
Steun dit werk met een bijdrage op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van Kia, kinderen Zambia.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Maaltijdcollecte: De opbrengst van de Maaltijdcollecte is bestemd voor de voedselbank. Uw gift kunt u overmaken op NL89 RABO 03737 22478 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van Maaltijdcollecte/voedselbank. 

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.