“Laat de boel de boel en volg mij”, zo zou je de oproep van Jezus kunnen lezen wanneer hij mensen aanspoort met hem op weg te gaan. Neem geen afscheid, laat anderen je geliefde dode begraven, kijk niet achterom. Moet je deze aanwijzingen letterlijk nemen, of gaat het om je blikrichting? Ik denk het laatste, maar wat betekent het om in geloof vooruit te kijken? ‘Herinner je je toekomst’ is een Joods gezegde dat ons kan helpen Jezus’ oproep te verstaan.

Thema: Herinner je je toekomst
Voorganger: Christine van den End
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Marja van Tol
Lezingen: Lukas 9: 51-62
Liederen: Liefste Lied II, 65: 1, 2 en 3, Kyrie 19 Dienstboek, Lied 880, Lied 833, Zangen van Zoeken en Zien 676, Iona liederen & gebeden 40: 1, 4 en 5
Muziek: Arno Rog, orgel; Wilma Booij, hobo; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Thermometeractie: Ethiopië*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Tiny en Paul Lantinga, Yfke van Mussche
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Thermometeractie: leprazending Ethiopië. Op zondag 12, 19 en 26 juni wordt er in alle Hilversumse wijkgemeenten weer een thermometeractie gehouden. De actie is deze keer bestemd voor Ethiopië. Er is extreme droogte in dit land, drie regenseizoenen zijn mislukt. Ongeveer 5,7 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig. Leprazending Ethiopië meldt dat er wel hulp op gang komt, maar dat leprapatiënten en mensen met een handicap vaak geen toegang krijgen tot die noodhulp.
Leprazending Ethiopië wil in actie komen voor medische zorg en noodhulppakketten, vooral voor deze kwetsbare mensen, die vaak achtergelaten worden. Terwijl juist zij de bescherming zo hard nodig hebben! Geef daarom aan de collecte of maak een gift over op NL23RABO0373711832 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Grote Kerk Hilversum onder vermelding van ‘thermometeractie Ethiopië’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.