Voor deze zondag reikt het Oecumenisch Leesrooster ons drie lezingen aan: Jesaja 51: 1 – 6, Romeinen 11: 25-36 en Matteüs 16: 21-27. Als ik ze lees ervaar ik een duidelijke verbinding tussen de eerste en de laatste lezing: durven we te leven met onzekerheid? En hoe dan? De lezing uit Romeinen past er wel bij, maar heeft een nogal dominant eigen thema met moeilijke gedachten die veel uitleg vragen. De verkondiging zou mijns inziens een ‘tweestromenland’ worden. De lezingen uit Jesaja en Matteüs brengen me bij twee woordenparen: ‘veiligheid of geborgenheid’ en ‘zekerheid of vertrouwen’.

Voorganger: ds. Jaap Huttenga
Ambtsdragers: Jan-Herman Baas en Marja van Tol
Lezingen: Jesaja 51: 1-6, Hebreeën 11: 8-16 en Matteus 16: 21-27
Liederen: Lied 119a: 1 en 4, Lied 301k, Lied 305, Lied 806, Lied 805, Psalm 138: 1 en 4, Lied 843, Lied 313: 1, 3 en 4, Hoor God, wat ons bezighoudt, Lied 423, Lied 425
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: ‘Stichting Kinderen in Nood’ uit Bussum*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst vanwege de vakantie
Koffieschenken: Tinie en Paul Lantinga, Daniël van Zaalen
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Abraham
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * De collecte van zondag 27 augustus is bestemd voor het transport van hulpgoederen naar Oekraïne. Ingezamelde en aangekochte goederen worden door Kees van Doorn en zeven andere chauffeurs naar Hongarije gebracht. Vandaaruit zal het met busjes naar Oekraïne worden getransporteerd.
Het chauffeursteam doet dit geheel belangeloos voor de Stichting Kinderen in Nood uit Bussum. De opbrengst van de collecte wordt voornamelijk gebruikt voor diesel voor de vier vrachtauto’s en voor tol. Het team vertrekt in de nacht van zondag 10 op maandag 11 September 2023. Via Duitsland en Oostenrijk hoopt het dan dinsdagmorgen in Hongarije aan te komen. De vrachtwagens worden vervolgens op dinsdagmiddag en woensdagmorgen gelost. Als de situatie veilig is reist het team woensdagmiddag 13 september verder naar de plaats Oezjhorod in Oekraïne. Het is de bedoeling om daar het distributiepunt te bekijken waaruit alle goederen verder Oekraïne in worden verspreid. De volgende ochtend wordt dan vanuit Hongarije de terugreis aanvaard. Vrijdagavond 15 september hoopt het team weer terug te zijn in Ankeveen.
De reis is via Facebook te volgen via ‘4 Trucks vol hulpgoederen naar Hongarije’.
Helpt u ons? Geef in de collecte of maak uw gift over op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Hulptransport Oekraïne’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.