We lezen deze zondag voor de vierde keer uit Johannes 11, het slot van het verhaal over de opwekking van Lazarus. Is er nog iets toe te voegen aan wat we de afgelopen drie zondagen hoorden? Voor het eerst klinkt hier in het Johannesevangelie officieel het besluit: Jezus moet ter dood gebracht worden. We sluiten dan ook op deze zondag de periode van Epifanie af, de komende week begint de veertigdagentijd.

Thema: Verdeeldheid en verbondenheid
Voorganger: Ds. Stella Muns
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Liesbeth Wouters
Lezingen: Ezechiël 37: 15-28, Johannes 11: 45-54
Liederen: Psalm 92: 1, 2, 7 en 8, Lied 301a, Lied 305, Lied 755, Lied 837: 1 en 2, Lied 993, refrein Lied 860, Lied 871
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de voorjaarsvakantie
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren niet nodig
Vanwege de versoepelingen is reserveren niet meer nodig. U bent van harte welkom om te komen. Wilt u op afstand zitten van de medebezoekers, gebruik dan het vak bij het orgel waar twee lege stoelen tussen de bezoekers aangehouden wordt.

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren en enquete
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Via https://tinyurl.com/rgbkerktv kunt u een enquête over de online diensten invullen.

Koffiedrinken
We kunnen elkaar weer gewoon ontmoeten bij het koffie drinken na de dienst. Het online koffiedrinken is vervallen.

Toelichting bij de collecten
*Diaconie: Een bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk. 

** Plaatselijke Kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.