De komende vier adventszondagen staan we stil bij de vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus voorkomen: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vier vrouwen die kracht tonen te midden van krachten die hen klein willen houden.

Op deze eerste zondag gaat het over Batseba en de rol die koning David in haar leven speelde en wordt uitgelegd wat het Batseba Syndroom betekent. De Italiaanse schilderes Artemisia Gentileschi voelde zich zeer verwant met Batseba en schilderde meerdere keren het moment waarop Batseba een bad neemt en koning David vanuit de verte naar haar kijkt.

Thema: Batseba
Voorganger: Annemieke Parmentier
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking
Lezingen: 2 Samuel 11: 1-6 en 14-27, Mattheus 21: 1-9
Liederen: Lied 25a, Lied 738, Lied 435, Lied 445 en Lied 462
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Stichting mensenkinderen - winterhulp*, Plaatselijke kerk**, Badelochfonds***
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Yfke van Musscher, Corrie van Maanen en Lya Lamme
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Bathsheba at her bath, A. Gentileschi, (ca. 1636-1638)
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Stichting mensenkinderen – winterhulp: Deze stichting helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Zij werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties. De opbrengst van de collecte is bestemd voor winterhulp aan arme gezinnen. Als de kinderen warme kleren hebben kunnen ze naar school en krijgen ze zicht op een betere toekomst. Helpt u mee? Meer informatie vindt u in Kerkbrink. Maak uw gift over op NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Stichting mensenkinderen – winterhulp’. 

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Op 27 november is de derde collecte bestemd voor het Badeloch Fonds. Slimme jongeren die geen geld hebben om een opleiding te volgen worden in eigen land gesponsord door het Badeloch Fonds. Opleidingen in ontwikkelingslanden moeten uit eigen middelen betaald worden en voor velen is dat niet weggelegd. Het Badeloch Fonds neemt de studiekosten voor haar rekening waardoor deze jongeren een toekomst hebben en zelf kunnen bijdragen aan hun eigen maatschappij. Doordat het Badeloch Fonds werkt met lokale contactpersonen, houdt ze grip op de studenten en haalt bijna iedereen een diploma. Met een klein bedrag kan al een verschil worden gemaakt. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Badeloch Fonds’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.