Twee zondagen voorafgaand aan de serie over de scheppingsdagen uit Genesis 1 lezen we een ander scheppingsverhaal, dat van Genesis 2. In de hof van Eden krijgt de eerste mens de opdracht om de tuin te dienen en te bewaren. Dienen en bewaren, dat is ook de taak, zou je kunnen zeggen, van de nieuwe ambtsdragers die zullen worden bevestigd in deze dienst: Gerda Kerkhof als ouderling voor sectie 3, Hans Zwagemaker als ouderling-kerkrentmeester met als taak het voorzitterschap van het college van kerkrentmeesters van de PgH en Marco van der Lee als ouderling-kerkrentmeester, voorzitter van het wijkcollege van kerkrentmeesters en lid van het moderamen.

Ook bedanken we in deze dienst Eva Koopmans en Jan Sillevis Smitt voor hun inzet als ouderling in de afgelopen jaren, Erik van den Berg als voorzitter van het wijkcollege kerkrentmeesters en Jan Verdam als scriba van de Algemene Kerkenraad PgH. De muziek die klinkt na de preek is ‘De Schepping – de zesde dag’ voor hobo, geschreven door Hans Booij.

Thema: Dienen en bewaren
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Renze Sleeking
Lezingen: Genesis 2: 7-10 en 15-23, Marcus 10: 42-45
Liederen: Lied 215: 1, 2, 5, 6 en 7, ZZZ 335, Lied 303, Lied 322: 1 en 2, Lied 970, Lied 992, Tussentijds 111: 1, 2 en 4, Iona 2-31, Lied 418: 1, 2 en 3
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij en Arno Rog, hobo en orgel; vier zangers
Collecten: Thermometeractie*, Vredeswerk (landelijke collecte)**
Ontvangst: Leden van sectie 4
Kinderdienst: Kees Koopmans. Graag vooraf aanmelden, zie protocol kinderen 4-12 jaar
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: zegen aan Issachar, voorstudie, Marc Chagall
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie protocol kinderen 0-4 jaar.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Nieuwe aanpak van de collecten
In de afgelopen maanden kreeg u steeds de gelegenheid om uw bijdrage voor de collecten per bank over te maken. Voor de mensen die thuis de kerkdienst volgen blijft dit hetzelfde. Daarnaast kunt u nu ook voor alle collecten via de bijgaande  QR-code betalen.

De mensen die de kerkdienst in de kerk bijwonen krijgen de gelegenheid om bij de uitgang (en dus niet in de dienst) hun bijdragen te geven. In de komende tijd zullen er steeds twee collecten op het rooster staan, vroeger waren dat er drie! We vragen u de bijdrage voor de twee doelen in één collectezak te doen. Na afloop zal de opbrengst verdeeld worden (50/50) over die doelen.
Voor de afhandeling van de collecte zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Toelichting bij de collecten
*Thermometeractie: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage te storten op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. thermometeractie.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

** Vredeswerk
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn door praktische hulp of een luisterend oor te bieden, vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en
financiële steun voor. Doet u mee? U kunt uw bijdrage storten op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk  o.v.v. Collecte Vredeswerk.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

We ervaren dat veel gemeenteleden terughoudend zijn in het bezoeken van de kerkdienst vanwege corona , waardoor het aantal reserveringen tot nu toe beperkt bleef tot onder het maximum aantal mensen dat is toegestaan. Om die reden is besloten dat voortaan iedereen kan reserveren voor een kerkdienst, waarmee we de eerdere verdeling van de secties loslaten.
Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.