Iedereen die wel eens bergen heeft beklommen weet hoe bijzonder een piekervaring is. In de Bijbel verwijst een bergtop naar een plaats waar God nabij is. Elia op de Horeb, Jezus met drie leerlingen op de Tabor, ze hebben een ‘piekervaring’.

Maar net als in het gewone leven staat die niet op zichzelf. Een berg moet beklommen worden en op de top kun je niet voor altijd blijven. Gaandeweg komen we God tegen, zo houden de verhalen ons voor.

Thema: Bergen beklimmen
Voorganger: Christine van den End
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Michael de Jong
Lezingen: 1 Koningen 19: 8-13 en Marcus 9: 2-9
Liederen: Taizé 152, Lied 328, Taizé 139, Lied 16b, Lied 426
Muziek: Arno Rog (piano), Jessica Rebel (zang en gitaar), Daniel Rebel en Tim van Luit (gitaar)
Collecten: KIA - Missionair Werk, veertigdagentijdcampagne*, Plaatselijke kerk**
Bijzonderheden: Er is geen kinderdienst; Afbeelding: Elia op de Horeb, Sieger Köder
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Kerk in Actie – Missionair Werk, veertigdagentijdcampagne 2021
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Toch is er behoefte aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. Meer informatie over de veertigdagentijdcampagne 2021 vindt u op kerkinactie.nl/40dagentijd. U kunt uw gift overmaken op
NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. KIA Missionair werk.
 **Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van
de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.