Toen Jezus doelbewust op weg ging naar Jeruzalem, waren zijn leerlingen erg ongerust. Ze begrepen ook de noodzaak niet die Jezus zag om naar Jeruzalem te gaan. Maar als ze Jezus zien rijden op het ezeltje van Zacharia valt bij de discipelen alles op zijn plek. Dit is de intocht van de koning van de vrede, over wie Zacharia profeteerde.

Thema: Geloof dat een berg verzet
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Renze Sleeking
Lezingen: Zacharia 14: 1-11, Marcus 11: 1-14 en 20-25
Liederen: Lied 440: 1, 3 en 4, Lied 300a, Psalm 46: 1 en 2, Lied 553, Lied 549, Lied 556: 1, 2 en 5
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog; Hans en Wilma Booij, accordeon en hobo
Collecten: KiA: Jong Protestant*, Plaatselijke kerk**, Boekhandel ‘Bijbel In’ ***
Kinderdienst: De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar de Rode Kamer om palmpaasstokken versieren. Na de dienst houden zij buiten een palmpaasoptocht. Deze zal ook worden uitgezonden!
Bijzonderheden: Afbeelding: Intocht in Jeruzalem, Kees de Kort
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Kerk in Actie, Jong Protestant
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze – in groepen – de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage ondersteunt u dit project. Uw gift kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. KiA, Jong Protestant.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Evangelische boekhandel ’Bijbel-In’
In oktober 2020 is de Bijbel-In verhuisd naar de Schoutenstraat 15. Het is een mooie winkel geworden, als het weer kan moet u er echt eens gaan kijken. Vanwege de lockdown zijn er echter weinig inkomsten, maar vaste lasten als huur, gas en elektra moeten wel betaald worden. Een financieel steuntje in de rug kan daarom geen kwaad. We hopen op een mooie opbrengst hiervoor!
Uw bijdrage kunt u storten op NL89 RABO 0373722478 t.n.v.de wijkkas Regenboogkerk o.v.v. Bijbel-In. Meer informatie over de Bijbel-In vindt u op https://www.bijbelinhilversum.nl/

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.