‘Stel dat je een drugsverslaafde bent. Of een illegale vreemdeling’. Zo moet het ongeveer zijn overgekomen, als Jezus zijn toehoorders vraagt zich in te leven in een herder. Of in een vrouw! Stel je voor. We lezen Lucas 15: 1-10. De Farizeeën moeten ervan kotsen, staat er letterlijk. Maar Jezus spreekt over blijdschap, ook over blij zijn met die ander. Die zo anders is.Valt hier voor ons nog iets te leren? Of weten we dit allemaal wel?!

Voorganger: ds. Leo Koffeman
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Liesbeth Wouters
Lezingen: Psalm 107: 1-9, Lucas 15: 1-10
Liederen: Psalm 84: 1 en 3, Psalm 150a, Psalm 107: 1, 2 en3, Lied 339a, Lied 896: 1, 4 en 5, Lied 974: 1, 3 en 5
Muziek: Arno Rog, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Vrije wijkcollecte Limburg*, Plaatselijke kerk**, Centre Communautaire de l'Enfance in Yaounde, Kameroen. (C.C.E)***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Fokko Bosker
Bijzonderheden: Afbeelding: Het verloren muntje
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Diaconale wijkcollecte voor getroffen minima gezinnen in Limburg: Het lijkt alweer een tijd geleden dat Limburg en delen van België en Duitsland werden getroffen door zware regenbuien met grote overstromingen tot gevolg. De overstromingen zorgden plaatselijk voor catastrofes, vele huizen werden overspoeld en huisraad door het water meegevoerd. Tientallen huizen zijn zelfs helemaal verwoest of onbewoonbaar verklaard en in België en Duitsland vielen vele doden te betreuren. De nood en behoefte aan hulp is nog steeds erg groot!
Leden van de Bethlehemkerk, Diependaalsekerk en Vitamine G hebben kort na de watersnood een actie opgezet in samenwerking met kennissen in Valkenburg. Er zijn veel goederen en geld ingezameld die naar Limburg zijn gebracht, en nog steeds gaat de actie door.
Er is contact gelegd met een plaatselijke stichting in Limburg die met name getroffen minima gezinnen bijstaat: www.stichting-verrassingsdag.webnode.nl. Deze stichting heeft geïnventariseerd waar behoefte aan is bij de getroffen gezinnen, dit wordt vervolgens in Hilversum door de actiegroep aangeschaft en naar Limburg gereden.
De stichting heeft de hulpverlening uitgebreid naar België, waar de nood op sommige plaatsen nog groter is dan in Nederland. De hulp bestaat uit hele praktische zaken waar mensen behoefte aan hebben om hun leven weer op de rails te krijgen. Er is dus nog steeds veel behoefte aan ondersteuning en daarom wil de diaconie van de Regenboogkerk ook graag een bijdrage leveren aan deze actie.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Limburg’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Het Centre Communautaire de l’Enfance (C.C.E) in Yaounde, Kameroen, is een tehuis voor wezen en zeer kansarme kinderen.In het verleden werd dat geleid door Soeur Marie Bernard, die ik goed heb gekend. Sinds haar overlijden in 2016 heeft Soeur Claire Marie Mengue (foto) de leiding in handen. Het Centre is een ‘werk van barmhartigheid’ van de kleine katholieke orde ‘Filles de Marie’, die geen enkele subsidie van staat of kerk krijgt. Bij het begin van ieder schooljaar is het telkens een grote opgave om alle (40 à 50) kinderen van schoolboeken, schriften en pennen te voorzien. Een bijdrage van onze gemeente hierin wordt daarom heel erg op prijs gesteld. Stort uw bijdrage op NL89 RABO 0373 7224 78 ten name van wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van Kameroen.
Hartelijk dank, Rita Dogterom

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via http://www.regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.