In het kader van ons thema voor Advent en Kerst staan we stil onder een sterrenhemel, die klein maakt. Toch heeft God juist die kleine mensen die wij zijn als zijn erfgenamen willen zien. In Jezus Christus wordt een erfenis zichtbaar van vrede, gerechtigheid en liefdevol beheer. Konden we dat eens waarmaken, in deze onrustige tijd.

Thema: Sterren aan de hemel
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Arja Haak
Lezingen: Psalm 8, Galaten 3:23-4,7, Lucas 2: 33-40
Liederen: Lied 8a, Lied 468, Lied 518: 1, 2 en 3, Lied 444, Lied 496, Lied 367j, Lied 489
Muziek: Henk van Dijk
Collecten: Diaconie, Plaatselijke kerk, Eindejaarscollecte *
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderoppas: Er is oppas voor de kleine kinderen
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Corien en Bras van Buren; Truus en Willem Kroon
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Sterrennacht, Van Gogh
Klik hier om de liturgie te downloaden

* Eindejaarscollecte
Aan de landelijke kerk moeten we een afdracht doen over onze inkomsten. Zowel met Pasen als aan het eind van het jaar is hiervoor een collecte en een acceptgiroactie. Tezamen moet dit een bepaald bedrag opleveren en wanneer dit niet voldoende is, moet dit uit de algemene middelen aangevuld worden. Het zal duidelijk zijn: deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!