In één van de moreel beraad-groepen bespraken we de gelijkenis van de dagloners in de wijngaard van een landheer (Matteüs 20). Er gebeurt iets in het beloningssysteem dat in de ogen van huidige (westerse) economieën ondenkbaar is. Een parttimer krijgt evenveel als een fulltimer. In het morele gesprek dat we voerden benoemden we de achterliggende waarden van waaruit eenieder in de gelijkenis reageert. Verrassend was de uitkomst. Zó anders dan in eerste instantie gedacht…

In deze dienst wordt Douwe Kamstra bevestigd als ouderling en wordt de kerkelijke zending van Christiaan als geestelijk verzorger en kerkelijk werker beëindigd.

Thema: Gods Woord klinkt nooit vanzelfsprekend
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Liesbeth Wouters
Lezingen: Jona 3: 10-4, 11; Matteüs 20: 1-16
Liederen: Psalm 37: 1, 2, 3, Lied 300b, Lied 304, Lied 178: 1, 2, 3, 10, 11 en 12, Lied 528, Tussentijds 111: 1, 2 en 4, Lied 418
Muziek: Ies Nijman, orgel; Cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: Thermometeractie ‘Samen op Vakantie-week’*, Plaatselijke Kerk**, KIA: Kinderen en jongeren***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Esther Sluis Thiescheffer
Koffieschenken: Leida van den Berg en Jolanda van Kaam
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Rene Magritte
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Na de dienst, bij koffie met wat lekkers, is er gelegenheid om van Christiaan afscheid te nemen en hem hartelijk te bedanken voor alles wat hij de afgelopen anderhalf jaar heeft betekend voor onze gemeente.

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Thermometeractie ‘Samen op Vakantie’: Deze zondag wordt voor de laatste keer een collecte gehouden voor de ‘Samen op Vakantie-week’. Tijdens deze vakantieweek, die ieder jaar in mei wordt georganiseerd, kunnen mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen er tóch een paar dagen tussenuit.
Geef tijdens de collecte of maak een bedrag over via NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Samen op Vakantie’. Alvast hartelijk dank! 

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** KIA: Kinderen en jongeren: Nederland speelt Sirkelslag.
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via onlineverbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook een diaconale thema centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Kinderen en jongeren’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.