Deze zondag vindt kanselruil plaats met de Morgenster en staat de vrucht van de Geest ‘oprechtheid’ of ‘waarheid’ centraal. Dit woord komt niet voor in de lijst van Vruchten van de Geest uit Galaten 5 maar is eraan toegevoegd. Een mooi thema in een tijd die vergeven is van nepnieuws en waarin breed getwijfeld wordt of er wel zoiets bestaat als ‘waarheid’.

Thema: Oprechtheid
Voorganger: ds. Erik van Halsema
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Liesbeth Wouters
Lezingen: Zacharia 8: 14-17, Efeziërs 6: 10-17 en Johannes 8: 30-36
Liederen: Lied 632, Lied 681 (in Nederlandse bewerking), Lied 301k, Lied 611: 1 en 2, Lied 537: 1, Lied 84c (Psalmen anders, aanvulling bij Liedboek), refrein van Lied 119b, Lied 838: 1 en 2, Lied 367e en Lied 723
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Zomerschool*, Plaatselijke Kerk**, JOP***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Corrien van der Knijff en Tjitske Kerkstra
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Sculptuur gerechtigheid/oprechtheid, Korte Nieuwstraat, Utrecht
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Vrije wijkcollecte Zomerschool: spelenderwijs taal leren in Hilversum: De stichting One Hilversum is een multiculturele organisatie met als doelstelling meer begrip voor de verschillende culturen te kweken en samenwerking tussen culturen te bevorderen.
Eén van de activiteiten van de stichting is de organisatie van de Zomerschool. De stichting wil vooral kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met het culturele aanbod in Hilversum.
In de eerste weken van de zomervakantie kunnen kinderen vanaf 5 jaar en jongeren tot 18 jaar deelnemen aan culturele workshops. Te denken valt aan dans, theater, vloggen, cartoons tekenen, djembé spelen. Hierdoor leren de kinderen op een speelse manier de Nederlandse taal. Kinderen uit onder andere Oeganda, Afghanistan, Syrië en Eritrea worden aangemeld via de Taalschool. Tussen de 30 en 50 kinderen/jongeren kunnen deelnemen. De workshops worden gegeven door docenten van Globe, het Grafisch Atelier en medewerkers van museum Hilversum. Ook de gemeente Hilversum ondersteunt de stichting. Vorig jaar hebben we dit doel ondersteund en we doen dat graag weer door de vrije wijkcollecte in te zetten op 29 mei.
Bekijk hier een filmpje over de zomerschool.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 

 *** Jong Protestant (JOP): Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.
U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘JOP’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.