Op de eerste zondag van advent begint de lijn met lezingen uit de brief aan de Filippenzen, waarin ‘verwachting’ centraal staat. Paulus zit in de gevangenis, maar is ‘vol vreugde’ omdat hij zich richt op waar het werkelijk op aan komt. Hij leeft in het heden tegelijkertijd al in een toekomst van bevrijding.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als we naar het wereldgebeuren van nu kijken. En toch …

Thema: Verlangen naar bevrijding
Voorganger: ds. Oane Reitsma
Ambtsdragers: Jan Herman Baas en Michael de Jong
Lezingen: Filippenzen 1: 1-11, Marcus 13: 24-37
Liederen: Hemelhoog 143, Lied 1013, projectlied advent, Lied 285, lied 45, Lied 751, Lied 462; Lied 433, Lied 826
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke kerk**, Pastoraat***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Gemmy Lanting en Corine Verschoor
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 *
Thermometeractie voor Schuldhulpmaatje: In Hilversum hebben ongeveer 4000 huishoudens problematische schulden. Daarvan melden zich jaarlijks ongeveer 400 huishoudens bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, waarvan er zo’n 150 worden toegelaten tot een regeling. Met deze regeling is men na drie jaar schuldenvrij. Schuldhulpmaatje biedt hulp met getrainde vrijwilligers. Zij begeleiden en ondersteunen mensen met financiële problemen. Het doel is de hulpvrager op weg te helpen naar het zelfstandig kunnen voeren van een gezonde financiële huishouding. Het College van Diakenen wil met deze thermometeractie aan Schuldhulpmaatje ondersteuning bieden.
Kunt u niet in de kerk zijn? Maak dan uw gift over naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Thermometeractie’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373 7225 91 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Pastoraat: Deze collectie is ter ondersteuning van het pastorale werk van onze kerk. Uw bijdrage aan de collecte wordt van harte aanbevolen.
U kunt natuurlijk ook een bijdrage overmaken naar NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.