Epifanie is ouder dan het Kerstfeest. Dat Gods heerlijkheid aan mensen is verschenen, vormt de kern van het geloof zelf. Immers hoe zouden wij op zinvolle wijze over God kunnen spreken en ons handelen kunnen richten op zijn wil, als wij nooit iets hadden opgemerkt van zijn mensenliefde. Dit is groot nieuws voor de wereld. Mattheüs ziet de hoogste wijsheid der heidenen nederig komen naar Jeruzalem, om hulde te bewijzen aan het kind van God. Dit is een visioen.

Thema: Verschenen heerlijkheid
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Michael de Jong
Lezingen: Jesaja 60: 1-6, Efeziërs 3: 1-12, Mattheüs 2: 1-12
Liederen: Psalm 72: 1, 2 en 3, Lied 301a, Lied 516, Psalm 72: 4 en 5, Lied 517:1, 3 en 5, Lied 339f, Psalm 72: 6 en 7, Lied 368j, Lied 518: 1, 3 en 7
Muziek: Ies Nijman, orgel; vier zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Vrije wijkcollecte * 2. Plaatselijke kerk**
Bijzonderheden: Afbeelding:  De ster van Bethlehem, E. Burne-Jones, 1890
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Vrije wijkcollecte
Deze is bestemd voor een klein schooltje in Santa Rosa, een arme wijk in de Dominicaanse Republiek. Kinderen gaan er heen om bijles te krijgen in lezen, schrijven en rekenen. Dit schooltje groeit en er is geen ruimte om alle kinderen te kunnen plaatsen. De bedoeling is om een groter leslokaal te bouwen. Hiervoor is ongeveer 4.000 euro nodig en graag willen wij de collecte op 3 januari voor dit doel bestemmen. U kunt uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Diakonie van de Regenboogkerk NL67 RABO 03737 11816 onder vermelding van Santa Rosa.
Karin de Bruijn zal de collecte in de dienst toelichten.
**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.