De dag vóór de nationale dodenherdenking op 4 mei lezen we van Israëls strijd tegen de Amelekieten. Dit woestijnvolk had juist de kwetsbare achterhoede, de meest weerloze mensen van het volk Israël, meedogenloos aangevallen. Wanneer de strijd tegen Amalek gestreden is, moet alles in een boekrol worden opgeschreven en steeds weer worden gelezen en in herinnering worden gebracht.

‘Gedenk wat Amalek gedaan heeft’ (Deuteronomium 25,17) stond in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam op een muur gekalkt. Steeds opnieuw staat er een Amalek op. Blijven gedenken, blijven herdenken maakt dat we alert blijven en gespitst op het hooghouden van de menselijkheid.

Thema: ‘Gedenk wat Amalek heeft gedaan’
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marya de Haas, ouderling Morgenster
Medewerking: Organist: Ies Nijman; zang: Marlies Pestman, Linda Telleman, Deodaat Visser, Jan Herman Baas, en Arno Rog
Lezingen: Exodus 17: 8-17, Deuteronomium 25: 17-19, Lucas 1: 46-55
Liederen: Iona 1-2, Lied 301h, Lied 652, Lied 708: 6 en 14, Lied 157c, Lied 709, Lied 535c, Lied 1013
Collecten: Kerk in Actie: Werelddiaconaat*
Kinderdienst: Fokko Bosker en Oscar Westra van Holte via: https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: Renate, Piet, Corné, Fiegret en Wouter via https://meet.jit.si/tienerdienst, vanaf 11.15 uur
Bijzonderheden: Afbeelding: 'Gedenk wat Amalek u gedaan heeft'
Klik hier om de liturgie te downloaden

U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.

De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

* Collecte Kerk in Actie: Hulp en werken aan vrede in Nigeria
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. 
Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. veiligheid Nigeria of doneer on line. Hartelijk dank!