Op deze zondag horen we flinke verzuchtingen van de profeet Jeremia. Wordt het ooit nog wat met dat volk? Die toon wordt voortgezet in de evangelielezing als Jezus zegt: ‘Hoe lang moet ik jullie nog verdragen?’ Tegen zijn leerlingen spreekt hij over een gebrek aan geloof.
In deze dienst gaan we verkennen wat de verzamelde gemeente kan als ze slechts het geloof heeft als een mosterdzaadje. Dat woord ‘geloof’ mag je ook vertalen als ‘vertrouwen’.

We vieren deze dienst samen met de Morgenstergemeente in de Morgenster, de Regenboogkerk is dan gesloten.

Thema: ‘Niets zal voor jullie onmogelijk zijn’
Voorganger: ds. Erik van Halsema
Ambtsdragers: Douwe Kamstra en Joanne Schuitemaker
Lezingen: Romeinen 12, Jeremia 7: 23-28 en Matteüs 17: 14-21
Liederen: Lied 207: 1 en 2, Psalm 27c (Psalmen anders), Lied 367b, Psalm 105: 1 en 17, Lied 339a, Lied 422, Lied 367e, Lied 425
Muziek: Klaas de Haan, orgel
Collecten: KiA Wereld diaconaat (Israel)*, Plaatselijke kerk**, Wijkkas Morgenster***
Ontvangst: Gastheer Rudy Volkerink
Kinderdienst: Anne-Mareike Schol-Wetter
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Lector: Marice Sietses
Kinderoppas: Er is oppas voor kinderen van 0-3 jaar

Praktische informatie
In de Morgenster wordt geen orde van dienst uitgedeeld; in plaats daarvan wordt alles gebeamd op twee schermen. Er zijn ook liedboeken beschikbaar voor wie wil.
De liturgie kunt u ook hier vinden.

Parkeren
Voor fietsers: naast de Morgenster (Seinstraat 2) bevindt zich sinds kort een fietsenstalling;
voor automobilisten is er zeer ruime parkeergelegenheid beschikbaar achter het gebouw van de Gooi & Eemlander, pal naast de Morgenster.

Online meevieren
De viering is live te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/557/events

Toelichting bij de collecten
 * KiA collecte Wereld diaconaat (Israel)
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s – voor hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël.
Uw gift voor het werelddiaconaat kan overgemaakt worden op NL04 RABO 0373 7117 86 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Israël.’

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Wijkkas Morgenster
Deze collecte is voor allerlei uiteenlopende kosten samenhangend met het wijkwerk, zoals de administratie, kinderdienst, bloemen, attenties, koffie, thee en koekjes. Giften voor de wijkkas van de Morgenster zijn welkom op NL67RABO0373722486 ten name van Protestantse Gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Wijkkas Morgenster’.