In een goed geschreven Romeinse brief als de Brief van Paulus aan de Filippenzen, worden op het eind de vijanden van de boodschap gehekeld en de vrienden geprezen om hun vruchtbare houding. Paulus verheugt zich vanwege hun inspanningen voor het Koninkrijk van God. In de kerk zijn wij vaak bezorgd en kritisch. Zouden wij, in alle bescheidenheid en eenvoud, ook in deze tijd oprecht blij kunnen zijn met elkaar en dankbaar voor alles waartoe God ons in staat stelt? Zouden wij zo ons ook in deze tijd gezegend kunnen voelen?

In deze dienst vieren wij de Maaltijd van de Heer, verbonden door de Geest, thuis en in de kerk. Wilt u meevieren, zet u dan een schaaltje brood en een glaasje wijn naast een kaars op tafel. Misschien kan het soms ook wel op anderhalve meter thuis met één of twee gasten.

Thema: Vreugde om de vruchten van Gods oogst
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Hennie Bikker
Medewerking: Ies Nijman, orgel; vier zangers van de cantorij
Lezingen: Jesaja 5: 1-17, Filippenzen 3: 17 – 4: 23 en Johannes 15: 1-8
Liederen: Psalm 149: 1, 3 en 5, Lied 903: 1, 2 en 6, Psalm 1, Lied 653: 1, 5 en 7, Lied 339f, Lied 528, Lied 368h, Lied 453, Lied 401, Lied 404g, Lied 407c, Lied 408a en Lied 418
Collecten: Tear: geweld tegen vrouwen in DR Congo*
Kinderdienst: via Jitsi https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

*Toelichting op de collecte
Tear: Women Empowerment Plan
In de cultuur van Oost-Congo worden vrouwen en mannen niet als gelijkwaardig gezien. Er is veel geweld tegen vrouwen en armoede maakt hen extra kwetsbaar. Bijna één op de drie vrouwen in dit gebied is slachtoffer van verkrachting. En nu vrouwen en meisjes vaker thuisblijven in verband met de corona-uitbraak, neemt het risico op seksueel geweld drastisch toe. Daarom is het Women Empowerment Plan ontwikkeld. Een training over de rol van mannen en vrouwen in het gezin en in de gemeenschap, om de oorzaak van ongelijkheid en geweld aan te pakken. Meer informatie over Tear vindt u op tear.nl.

U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL 79 RABO 0373 7117 94 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum.