Dat Gods Geest zichtbaar en hoorbaar vaardig wordt over ‘gewone mensen’, werd in de vroege kerk als de vervulling van oude profetieën beleefd. Wat voor profeten, priesters en koningen gereserveerd leek, werd een genadegave om de gemeente op te bouwen. Dankbaar hebben de eerste christenen zich willen open stellen voor deze inwoning Gods, belangrijk uitgangspunt voor vrijmoedigheid, solidariteit en democratie. Waar zien wij vandaag deze dynamiek?

Thema: “Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”
Voorganger: ds. Erik van Halsema en ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Jan Sillevis Smitt
Lector: Aliek de Bruin
Medewerking: Klaas de Haan en Ies Nijman, orgel en piano; Leden van de Morgenster en de Regenboogkerk, zang ​
Lezingen: Exodus 24: 1-8, Handelingen 2: 1-21 en Johannes 14: 23-31
Liederen: Lied 668, Lied 301K, Lied 675, Lied 683, Lied 678: 1, 5, 6, 8 en 9, Lied 688, Lied 681, Lied 701, Lied 367J, Lied 689
Collecten: Kerk in Actie: Pinksterzending Marokko*
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: via https://meet.jit.si/tienerdienst vanaf 11.15 uur
Bijzonderheden: Afbeelding: Pinksteren, Icon Cyprus, ca 1800
Klik hier om de liturgie te downloaden

U bent welkom om de kerkdienst mee te vieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst begint om 10 uur, is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Er is kinderdienst via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb en tienerdienst vanaf 11.15 uur via https://meet.jit.si/tienerdienst.

* Toelichting bij de collecte
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak als slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.
Juist met Pinksteren wordt deze collecte voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko van harte aanbevolen. U kunt uw gift overmaken op IBAN NL 67 RABO 0373 7118 16 t.n.v. de Wijkdiaconie  Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pinksterzending Marokko’.

Lees hier meer informatie over dit collectedoel.