De stad speelt een rol in de vandaag gekozen lezingen. Je komt er vandaan, gaat er weer naar terug en dan blijkt dat de ontvangst wisselend kan verlopen. Jezus wordt eigenlijk met argusogen bekeken als Hij terugkeert. Zijn identiteit is een historisch gegeven. Maar Ruth krijgt in Bethlehem een nieuwe toekomst. Haar vroegere identiteit is geen probleem voor de omgeving. Steden hebben zo hun eigen ‘mores’.

Met de kinderen zingen we op passende wijze bij advent.

Thema: Ruth, een dichtbije vreemdelinge
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Liesbeth Wouters
Lezingen: Ruth 4: 13-17, Mattheüs 13: 54-56
Liederen: Psalm 80: 1, 2, Lied 301e, Lied 787, Lied 528, Lied 441: 1, 2, 10, Lied 435: 1, 2, 3.
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Koffieschenken: Tiny en Paul Lantinga, Anneke van der Veer
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: icoon, De rechtvaardige Ruth
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * De thermometeractie van 4, 11 en 18 december is voor Terre des Hommes – Stop kinderarbeid in micamijnen in Inda en Madagaskar. Meer informatie vindt u in Kerkbrink.
U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Terre des Hommes micamijnen’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.