Wanneer Dierendag op zondag valt en we nog niet begonnen zijn aan het gemeenschappelijk jaarthema, dan kan ik het niet laten en kom ik thuis bij Franciscus.

Meer dan bij welke heilige ook, is het leven van Franciscus (1181-1226) rijk aan dierenverhalen. Dat is de reden dat sinds 1929 op de feestdag van deze heilige Werelddierendag wordt gevierd. In het bijzonder kinderen doen dan graag iets extra’s voor hun dier. Juist in onze tijd van uitstervende soorten en dreiging als het gaat om een veilige leefomgeving van dieren en de regelmatig slechte behandeling van dieren bestemd voor consumptie, een thema om ook in het geloof bij stil te staan.

Kinderen mogen een dier (in een bench, hok of kom) of een dierenknuffel meenemen naar de kerk! Als je een echt dier wilt meenemen moet je wel eerst even bellen of mailen naar Jurjen (6247449 of zeilstar@xs4all.nl), om te overleggen.

In deze dienst zal één van de kinderen van de kinderdienst de overstap maken naar de tienerdienst.

Thema: Onze vrienden de dieren
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Leen-Pieter Smit
Lezingen: Prediker 3: 16-22, Psalm 84 en Mattheüs 6: 25-34
Liederen: Psalm 148: 1 en 4, Lied 301a, Gezang 400: 1, 8 en 12 (Liedboek 1973), Lied 720, Psalm 84a, Lied 339f, Lied 742 en Lied 979
Muziek: Ies Nijman, orgel; vier zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Thermometeractie*,Kerk en Israel (landelijke collecte)**
Ontvangst: Leden van sectie 5
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Franciscus preekt voor de vogels, Assisi Rivotorto, Harry Marinsky 1986
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie protocol kinderen 0-4 jaar.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina “Kijk en luister meeDe kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Nieuwe aanpak van de collecten
De collecten kunt u vanaf nu betalen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen hieronder vermeld worden.
De mensen die de kerkdienst in de kerk bijwonen krijgen de gelegenheid om bij de uitgang (en dus niet in de dienst) hun bijdragen te geven. In de komende tijd zullen er steeds twee collecten op het rooster staan, vroeger waren dat er drie! We vragen u de bijdrage voor de twee doelen in één collectezak te doen. Na afloop zal de opbrengst verdeeld worden (50/50) over die doelen.
Voor de afhandeling van de collecte zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Toelichting bij de collecten
*Thermometeractie: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage te storten op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. thermometeractie.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

**Kerk en Israel
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid.
Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk  o.v.v. collecte Kerk en Israël.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.