Advent is niet zomaar een tijd van verwachting. Het is ook een tijd van verstilling. En die stilte brengt je in de woestijn. Dat is niet de makkelijkste plek op aarde. De woestijn verbindt ons met allen in deze wereld die roepen om bevrijding. Het is in de woestijn dat de Eeuwige spreekt en waar de roep om verandering wordt gehoord. Oude woorden klinken daar weer: maak uw paden recht, baan een weg in de woestijn. En in die woorden daagt een visioen: Zijn koninkrijk komt.

Thema: Een roepende in de woestijn
Voorganger: Wim Vlooswijk
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Michael de Jong
Lezingen: Maleachi 3: 1-4, Lucas 3: 1-6
Liederen: Psalm 25a, Lied 444: 1, 2 en 5, Lied 456b: 1 en 2, Lied 462: 1, 2 en 6, Lied 439: 1, 2 en 3
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Thermometeractie: Stichting Schuldhulpmaatje*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 4
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Klik hier om de liturgie te downloaden
Coronamaatregelen en kerkbezoek
–   U kunt de kerkdiensten bezoeken zonder vooraf te reserveren.
–   Lees vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck. Beantwoordt u één van de vragen met ja, blijf dan thuis.
–   In de kerk zijn mondkapjes verplicht. Dit betekent dat u bij binnenkomst tot het moment dat u een zitplaats heeft een mondkapje draagt. Eenmaal op plaats kan het mondkapje af.
Wanneer de predikant en ambtsdragers naar het liturgisch centrum lopen en weer terug naar hun zitplaats hoeven zij geen mondkapje voor.
–   Om drukte in de garderobes te voorkomen, verzoeken we u om uw jas mee te nemen in de kerkzaal.
–   We houden 1,5 meter afstand van elkaar en in de kerkzaal houden we steeds twee stoelen vrij tussen kerkbezoekers, tenzij men samen één huishouden vormt. De coördinator wijst u uw zitplaats. Ook bij het verlaten van uw zitplaats volgt u de aanwijzingen van de coördinatoren.
–  · Bij een volle kerkzaal kunnen kerkbezoekers in de bovenzaal de dienst via de beamer meebeleven. Wordt u twee zondagen achtereen naar de bovenzaal gewezen, geef dat dan aan, dan wordt er voor u een plaats in de kerkzaal geregeld.
–   We zingen op ingetogen wijze, dus niet uit volle borst.
–   Er is geen koffiedrinken na de kerkdienst.
 
Toelichting bij de collecten
* Thermometeractie voor Stichting Schuldhulpmaatje: In Hilversum hebben ongeveer 4.000 huishoudens (10%!) problematische schulden. Ongeveer 650 Hilversumse inwoners zitten in een schuldregeling. Door schaamte en hoop dat het wel in orde komt duurt het gemiddeld vijf jaar voordat mensen hulp zoeken.
In 2010 is de Vereniging Schuldhulpmaatje opgericht op initiatief van de kerken. Inmiddels zijn er maar liefst 3.000 maatjes actief. Dit zijn goed opgeleide gecertificeerde vrijwilligers. Zij helpen de hulpvragers en begeleiden hen naar financiële zelfredzaamheid. Per jaar krijgen 10.000 mensen persoonlijke hulp van een maatje. Via de websites worden nog eens 80.000 mensen online met advies geholpen. Schuldhulpmaatje is dan ook een substantiële aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.
De diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) ondersteunen het werk van Schuldhulpmaatje door een thermometeractie en wordt er vanaf 21 november drie zondagen op rij voor Schuldhulpmaatje gecollecteerd.
Uw gift kunt u ook overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Schuldhulpmaatje’.** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.