Op 5 februari hoop ik als classispredikant bij jullie te gast zijn. Nog niet eerder was dat het geval, ik verheug me erop! We lezen Mattheüs 6: 25-34, het verhaal over de bezorgdheid. ‘Kijk naar de vogels en de lelies. Als God al zo voor hen zorgt, hoeveel te meer niet voor jullie.’ We denken na over gisteren, vandaag en morgen en de dichter J. C Bloem komt een paar maal voorbij.

Thema: Bezorgdheid
Voorganger: ds. Peter Verhoeff
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Marja van Tol
Lezingen: Jesaja 43: 16-21, Mattheüs 6: 25-34
Liederen: Psalm 72: 1 en 4, Lied 8a, Lied 326, Lied 979: 1, 2, 4, 5, 6 en 12, Lied 362
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KIA: Pakistan - Vaktraining voor jongeren*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Janet de Witt en Liesbeth Wouters
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Pakistan – vaktraining voor jongeren: Op 1 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘Werkgelegenheid Pakistan’. Meer informatie leest u hier.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.