Wie zich gedragen weet, kan ook anderen helpen dragen. Wie de eigen angst overwint, kan anderen weer moed inspreken. Wie vastgegrepen wordt, wie houvast krijgt, kan een ander de hand reiken. Het bijzondere van het verhaal over Jezus en Petrus, die beide wandelen over water, is dat die twee kanten, van kracht ontvangen om met kracht te kunnen dragen, heel duidelijk tot uiting komen.

Thema: Wandelen over water
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Hennie Burggraaf, Ies Nijman en Renze Sleeking
Lezingen: Jona 2 en Matteüs 14: 22-33
Liederen: Lied 207, Lied 301c, Lied 303, Psalm 69: 1 en 4, Lied 917, Psalm 66b, Lied 324, Psalm 134b
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KIA: Ghana*, Plaatselijke Kerk**, 3. Wijkkas***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst vanwege de vakantie
Koffieschenken: Mies Vogelsang en Coby Westhuis
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: ‘Over water wandelen’, Roel Ottow
Lector: Wilma van der Burg
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek.
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en een tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal.
Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.
U kunt een bijdrage geven door deze in de collectezak te doen of over te maken naar NL 67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Ghana’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Wijkkas: De giften voor de wijkkas zijn de laatste jaren sterk afgenomen, terwijl er door onze wijkgemeente waardevolle en nuttige zaken mee worden bekostigd. Verschillende en uiteenlopende aspecten van het wijkwerk, zoals de Regenboogzondag, administratie, bloemen, attenties, het pastoraat en een deel van de koffie na de diensten, worden uit de wijkkas betaald. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan!
Giften voor de wijkkas zijn ook welkom op NL89 RABO 0373 7224 78 onder vermelding van ‘Wijkkas Regenboogkerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.