De Morgenstergemeente is vandaag bij ons te gast.

De lezingen volgens het rooster zijn lezingen waarin je Gods liefde-ondanks-alles alleen maar hoeft te cashen, zo lijkt het. Dank u wel zeggen is niet eens nodig.
Toen ik net begonnen was met schrijven bracht de mail me een lezing ‘Love Them Anyway’ van Kent Keith, schrijver van mooie en leerzame artikelen over ‘Servant-Leadership’. ‘Love them anyway’ is een paradoxale versie van de tien geboden: een opsomming van vervelende karaktertrekken van mensen, maar ‘houd toch maar van ze’! Hij schreef dit stuk als 19-jarige student. Vele jaren later ontdekte hij dat deze tekst aan Moeder Theresa toegeschreven werd: ze had de tekst op haar koelkastdeur geplakt.
Gods liefde is geen gemakkelijke laat-maar-gaan-liefde maar liefde ondanks alles. Liefde die om een antwoord vraagt.

Thema: Wederkerige Liefde
Voorganger: ds. Jaap Huttenga
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Michael de Jong, Anne-Mareike Schol – Wetter
Lezingen: Nehemia 9: 14-20, Romeinen 8: 31-39 en Matteüs 14: 13-21
Liederen: Lied 68: 7, Lied 304, Lied 78a, Lied 675, Lied 117, Lied 342, Lied 418: 1, 2 en 3
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst vanwege de vakantie
Koffieschenken: Janny en Theo van Doorn
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Uw bijdrage aan de diaconie kunt u overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.