Deze en de komende zondagen wordt het indrukwekkende verhaal van de opwekking van Lazarus (Johannes 11) gelezen in vier bedrijven.

In het eerste bedrijf krijgt Jezus bericht dat zijn vriend Lazarus ziek is, doodziek. Waarom gaat Jezus niet onmiddellijk naar hem toe, maar wacht hij eerst twee dagen? De verklaring die Jezus  daarover geeft, wekt misverstand bij zijn leerlingen. Ook bij ons roepen Jezus’ woorden veel vragen op. Is dood zijn zoiets als slapen?

Bijzondere liederen die zullen klinken in deze dienst: Luthers versie van het Nunc Dimittis – het thema ‘De dood zal als een slaap zijn’ is hieraan ontleend – het lied ‘Lazarus, man’ van Terry Callier en van Willem Barnard ‘De doden zijn begraven’.
Tenslotte worden we genodigd aan de Maaltijd van de Heer. Wie via de livestream de dienst meeviert kan alvast wat brood en wijn thuis klaarzetten.

Thema: ‘De dood zal als een slaap zijn’
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Hans Mol
Lezingen: Numeri 20: 20-29, Jozua 3: 14-17, Johannes 11: 1-16
Liederen: Lied 220: 1 en 4, Lied 301d, Psalm 34: 1, 3 en 9, Lied 753, Lied 759, Lied 403c
Muziek: Ies Nijman, orgel; cantorij o.l.v. Arno Rog
Collecten: KiA: Klimaat Oeganda*, Plaatselijke kerk**, Maaltijdcollecte***
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Fokko Bosker
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Johannes 11: 1-16
Lector: Wilma van der Burg
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren voor kerkbezoek
Er kunnen maximaal 50 kerkbezoekers de eredienst meevieren in de kerk. U kunt een plaats te reserveren via http://www.regenboogkerkhilversum.nl/reservering/.
Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren en enquete
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Via https://tinyurl.com/rgbkerktv kunt u een enquête over de online diensten invullen.

Keek op de preek
Deze zondag staat het online koffiedrinken in het teken van een ‘Keek op de Preek’. Omdat dit vanwege de coronamaatregelen nog niet in één van de bovenzalen in de kerk kan, ontmoeten we elkaar in onze digitale kerkzaal. Doel van ‘Keek op de preek’ is om op een laagdrempelige manier met elkaar na te praten over de dienst of over een aantal thematische punten uit de preek. Gespreksleider deze zondag is ds. Heleen Weimar. We beginnen om 11.30 uur. Via https://tinyurl.com/rgbkoffie komt u direct in de juiste ruimte. Voel u welkom bij het voeren van een mooi gesprek!

Toelichting bij de collecten
* KiA, Klimaat Oeganda
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte en overstromingen. Ook wordt het steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en hout-besparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan, beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de Regenboogkerk onder vermelding van ‘Klimaat Oeganda’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Maaltijdcollecte
Het College van Diakenen heeft besloten om, evenals in 2021, ook in 2022 de opbrengsten van de avondmaalscollectes voor stichting Laleaua te bestemmen. Laleaua is een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt in hun ontwikkeling. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma’s aan en geeft directe hulp via maatschappelijk  werk in de gezinnen van Roma-kinderen.
Stichting Laleaua onderhoudt warme banden met de PgH dankzij een aantal gemeenteleden uit de Diependaalse kerk en Vitamine G. Speciaal voor de Hilversumse collectes is een filmpje gemaakt dat u hier kunt bekijken. Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘maaltijdcollecte’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.