“Blijf in mijn liefde”. Deze oproep doet Jezus aan zijn leerlingen in Johannes 15: 9-17. Die oproep om verbonden te blijven met Jezus en met elkaar, blijkt ook in onze huidige tijd weer van groot belang. Liefhebben is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook in de kerk. Wat is het dat Jezus zijn leerlingen opdraagt?

Ds. Marjan van der Wal gaat in deze dienst voor als gastpredikant en schrijft: Ik verheug me erop om na een lange tijd van intensieve mantelzorg weer voor te kunnen gaan in de Regenboogkerk. Ik bewaar goede herinneringen aan mijn stageperiode in deze gemeente.

Thema: Blijf in mijn liefde
Voorganger: Marjan van der Wal
Ambtsdragers: Lily Fraanje en Michael de Jong
Lezingen: Genesis 18: 16-19, Johannes 15: 9-17
Liederen: Lied 66: 1, 3 en 7, Lied 864: 1 en 5, Lied 322: 1 en 2, Lied 793, Lied 791: 1-4 en 6, Lied 1005: 1, 2 en 5
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**, Wijkkas***
Ontvangst: Leden van sectie 2
Bijzonderheden: Afbeelding: Jesus Christus als de ware wijnstok, 16e eeuw, Byzantijns icoon, Byzantijns Museum, Athene
Lector: Conny Roozendaal
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Diaconie
Met de opbrengst van deze collecte kan de diaconie financiële ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. U kunt uw gift overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Diaconie’.

 ** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage maakt u over op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Wijkkas
Langzaam komen de activiteiten in onze wijkgemeente weer op gang en na de zomerperiode zullen dit er steeds meer worden. Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden en daarnaast zijn er altijd de vaste kosten zoals bloemen en kopieerkosten. Het blijft daarom belangrijk om uw bijdrage voor de wijkkas in de daarvoor bestemde collectezak te doen of te storten op NL89 RABO 03737 22478 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘wijkkascollecte’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.